LOGO FEATURED IMAGE

Haridus on teekond, mitte sihtpunkt…

Tallinna Laagna Gümnaasium on üldhariduskool, kus hinnatakse üldinimlikke väärtusi, jõukohast arengut toetavat õppimist, austatakse igaühe erilisust ja inimväärikust. Kool on orienteeritud kasvatatud, haritud, rahvuskultuuri tundva ja austava, avatud ning elus hästi toimetuleva isiksuse kasvatamisele.

Tallinna Laagna Gümnaasiumi õppesuunad

Tervishoiu õppesuund Infotehnoloogia õppesuund

ttk-vertikaalne-logo

tlg_logo_labipaistev_2210_3310_it6ppesuund