LOGO FEATURED IMAGE

Suusatunnid

Alates 29.01.18 toimuvad Tallinna Laagna Gümnaasiumis suusatunnid.

Suusatundide korraldus

1.– 3. klass

 • 1. – 3. klassi suusatunnid toimuvad vastavalt suusatamise tunniplaanile kooli staadionil (kehalise õpetaja ja Suusaliidu treeneri juhendamisel).
 • 1.– 3. klassi suusatunnid toimuvad Eesti Suusaliidu Suusabussi varustusega.
 • Õpilane osaleb suusatunnis oma suusavarustusega. Suusavarustust on võimalik laenutada. Täpsem info selle kohta kehalise kasvatuse õpetajalt.

 

29.jaanuar 2018 SUUSATAVAD

 1. 2B
 2. 2C
 3. 1C
 4. 3B
 5. 3C

5.veebruar 2018 SUUSATAVAD

 1. 3A
 2. 2A
 3. 1A
 4. 1B
 5. 3B
 6. 3C

12.veebruar 2018 SUUSATAVAD

 1. 3A
 2. 2B
 3. 2C
 4. 1C
 5. 3B
 6. 3C

19.veebruar 2018 SUUSATAVAD

 1. 3A
 2. 2A
 3. 1A
 4. 1B
 5. 3B
 6. 3C

 

 • Juhul, kui õpilane suusatamiseperioodil haigestub ja seetõttu jääb mõni suusatund vahele, siis tagasiarveldamine toimub suusaperioodi lõpus.

 

4.– 12.klass

 • 4. – 12. klassi suusatunnid toimuvad Pirita metsas.
 • Suusatunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile
 • Õpilased viiakse bussiga Piritale ja tuuakse kooli juurde õppetundidesse tagasi.
 • Õpilane võib osaleda suusatunnis oma suusavarustusega.
 • Õpilasel on võimalik laenutada suuski koolist.
 • NB! Kehalise kasvatuse tunni riietus on sportlik (teksades tundi ei lubata).
 • Suusatunnid toimuvad vastavalt lumeoludele 29. jaanuar- 23. märts 2018

 

Suusavarustuse laenutus toimub enne suusatunni algust. 

 

Kehalise kasvatuse tunnis (sh suusatunnis) osalemine on alati olnud kohustuslik, sest tegu on õppetööga. Samuti on suusaoskuse omandamine ja arendamine kindlasti üks hindamise kriteeriumidest. Suusatundidest vabastatud õpilased saavad individuaalselt hindelised ülesanded oma kehalise kasvatuse õpetajalt, kes määrab ka ülesande täitmiseks ettenähtud tähtaja.

Mis tahes suusatamisega tekkivate küsimuste korral palume õpilasel/lapsevanemal pöörduda esmalt oma kehalise kasvatuse õpetaja poole.