Laagna gümnaasiumis on VÄÄRT ÕPETAJAD.
Algus ujumisoskuse arendamisele liikus 1. klassi juba paar aastat tagasi. Praegu liigume edasi oskuste lihvimisele ja täiustamisele!
Meie kehalise õpetajad on paljuks võimelised.