raamatute-tagastamine

Õpikute ja töövihikute väljastamine 2018/2019 õppeaastaks

1.-4. klasside õpilastele annab õpikud ja töövihikud kätte klassijuhataja.

27. augustil kell 8.00-15.00 5.-6. klassid
28. augustil kell 8.00-15.00 7.-8. klassid
29. augustil kell 8.00-15.00 9.-10. klassid
30. augustil kell 8.00-15.00 11.-12. klassid
31. augustil kell 8.00-15.00 õpilased, kes ei saanud määratud ajal tulla

Raamatuvõlglased ei saa õpikuid enne võlgnevuste likvideerimist, palun võtta tagastamata õpikud ja ilukirjandus kaasa. Gümnaasiumi lisamaterjalid saab koos õpikutega, vastav teave pannakse kodulehele välja augustis.

GÜMNAASIUMI LISAMATERJALID KIRJASTUSTE SOODUSHINNAGA
2018/2019 ÕPPEAASTAKS
jrk pealkiri kirjastus hind
X KLASS
1. Praktiline eesti keel 1. ,2. ,3. Künnimees 10,20
2. Eesti keel Künnimees 2,00
3. In Touch 1., 2. Inglise keele tööraamat TEA 18,50
4. Matemaatika lisamaterjal (lai matem.) BIT 7,40
5. Matemaatika töövihik 1.,2.,3. (kitsas matem.) BIT 14,10
6. Matemaatika ülesannete kogu (10.-12. kl.) Koolibri 4,60
Kitsa matemaatika õppijatele 49,40
Laia matemaatika õppijatele 42,70
XI KLASS
1. Praktiline eesti keel 1., 2., 3. Künnimees 10,20
2. In Touch 3., 4. Inglise keele tööraamat TEA 18,50
3. Matemaatika lisamaterjal 1., 2.  (lai matem.) BIT 11,02
4. Matemaatika töövihik  4., 5., 6. (kitsas matem.) BIT 14,10
Kitsa matemaatika õppijatele 42,80
Laia matemaatika õppijatele 39,72
XII KLASS
1. Praktiline eesti keel 1., 2. Künnimees 7,00
2. In Touch 5. Inglise keele tööraamat TEA 9,00
3. Matemaatika lisamaterjal (lai matem.) BIT 7,40
4. Matemaatika töövihik 7., 8., 9. (kitsas matem.) BIT 15,30
Kitsa matemaatika õppijatle 31,30
Laia matemaatika õppijatele 23,40

Raha palume üle kanda COOP panga arvele nr EE734204278603126601, saaja Eve Rahkema, selgituseks õpilase nimi ja klass.