Kool asub endise Laagna küla maa-alal ca 8 km kaugusel südalinnast. Meie kool avas uksed  1980.aastal, olles esimeseks  eesti õppekeelega kooliks Uus-Lasnamäe elurajoonis. 1980 – 1996.aastal kandis kool Tallinna 13. Keskkooli, 1996 – 2000 Laagna Gümnaasiumi ja alates 29. novembrist 2000. aastast kannab kool nime Tallinna Laagna Gümnaasium.

Õpilaste arv on koolis aegade jooksul suurel määral muutunud. Kõige rohkem oli  meie koolis õpilasi 1987. a- kolmes vahetuses kokku 1987 õpilast ja 114 õpetajat. Kõige vähem oli õpilasi 1996/1997. õppeaastal- 619.

Kooli esimeseks direktoriks oli Raimond Laanoja. Aastatel 1983 kuni 2004 juhtis kooli Rein Kamps ja 2004 valiti direktoriks Martin Kaasik. Aastatel 2013 – 2016 oli kooli direktoriks Mait Tõitoja ja tänapäeval on kooli direktoriks Urmas Sadam.

Kooli eripäraks on olnud muusikaklassid ja majandusõpe. Alates 1996.a on meie kooli gümnaasiumiastmes õppinud venekeelse põhikooli lõpetanud. Kooli ajaloost võib leida teisigi ,,erisusi”, nagu näiteks eraldi poiste ja tüdrukute klassid 1987. a, mis oma eksisteerimise lõpetasid 1997. a.

Väga hea taseme saavutasid muusikaklassid, millest arenes välja iseseisev muusikakool.

2007/2008 toimus kooli põhjalik renoveerimine, mille käigus omandas koolihoone uue näo. Meie kool on innovatiivne ja rakendab kõige kaasaegsemat õpikeskkonda.