TRADITSIOONID

Huvitegevusel on väga oluline osa meie kooli õppe-kasvatustöös. 2005.a. omistati meie koolile Tallinna Haridusameti kvaliteediauhind „Hea huvitegevusega kool“.

Meie eesmärgiks on võimaldada huviringidest osavõttu eranditult kõikidele soovijatele ning seetõttu on 100% ringidest õpilastele tasuta.

Osaleme üleriigilistes projektides „Tagasi kooli“, „Hea õpetaja kuu“, „Suitsuprii klass“, KEAT  „Kaitse end ja aita teist“, „Eesti koolimiss“ jms.

Osaleme rahvusvahelises projektis „More trees, yes please“. Ühinesime projektiga „Aktiivne ja turvaline koolipäev“, tänu millele saime sisustada mängude toa ja panna koridoridesse rea atraktiivseid mänge vahetundides ja pärast tunde mängimiseks.

2009.a. kuulutati meie kool esimeseks „Doonorlust toetavaks kooliks“ vabariigis. Koolis toimuvad doonoripäevad  ja õpilased tegutsevad  aktiivselt doonorisaadikutena.

Õnnestumiste alla võib lugeda suutlikkust jätkata väljakujunenud traditsioone ning üritusi. Rõõmu valmistab mitmete uute traditsioonide loomine.

Nii õpilaste kui õpetajate poolt on alati oodatud õpetajate päev oma eriprogrammi ja pärastlõunase õpetajate väljasõitudega loodusesse, vabariigi aastapäev, Kadripäeva karneval, isadepäeva pereüritus kooli basseinis, õpilastööde näitus, sõbrapäev, pannkoogi- ja muffinipäevad, filmiõhtud, stiilinädalad, algklasside mänguvahetunnid, jõulukuu üritused ( Kaarli kiriku kontsert, esinemised lastevanematele, koolipeod, õpetajate jõululõuna jne), luulehommik ja suurt elevust tekitav Direktori pidulik vastuvõtt kooli parematele õpilastele. Neljandat aastat tegutseb „Live club“, kuhu on oodatud kõik kooli muusikud ja muusikahuvilised.

Korraldame heategevuslikke kampaaniaid laste turvakodude, loomade varjupaiga jm toetuseks.

Koolis tegutseb koolibändid.

Koolil on oma koolivorm, hümn, logo, lipp, märk, tänukiri, kiituskiri ja diplom.