KOOL

Mu kool Sa seisad

mere paesel kaldal,

kesk torme, tuuli vägevaid…

Nende sõnadega algab meie kooli hümn. Ja tänaseks on ta püsinud juba pisut üle 33 aasta.

Tallinna Laagna Gümnaasium on üldinimlikke väärtusi hindav, innovaatiline ja sõbralik õppeasutus, mis võimaldab jõukohast arengut toetavat õppimist põhikoolis ja gümnaasiumis.

Meie kooli tunnuslause on : Kuni elame, seni õpime. ( Gallius )

Meie eesmärgiks on koostöö, areng ja hoolivus.

Kooli eripäraks on põhikooli muusikaklassid, prantsuse keel ja majandusõpe alates esimesest klassist.

Gümnaasiumi õppesuunad on:

  1. Sotsiaal – humanitaarsuund
    Info õppesuuna kursuste kohta
  2. Loodusteaduslik õppesuund
    Info õppesuuna kursuste kohta
  3. Kunsti õppesuund
    Info õppesuuna kursuste kohta

Igal õpilasel on võimalus valida kitsas või lai matemaatika olenemata eelnevalt valitud õppesuunast.

Meie kool on innovatiivne ja rakendab kõige kaasaegsemat õpikeskkonda.
90% klassiruumidest/õppekabinettidest on varustatud projektorite, dokumendi kaamerate, SMART-tahvlite. Info edastamiseks on koridoris INFO TV ja tegutseb kooliraadio.

Huvitegevusel on väga oluline osa meie kooli õppe-kasvatustöös. Õnnestumiste alla võib lugeda suutlikkust jätkata väljakujunenud traditsioone ning üritusi ja ajaga kaasa liikudes uusi luues.

Koolis töötab abiõpetaja, pikapäevarühm, väikeklass, eelkool.

Sportimisvõimalused koolis: