Toitlustamisega tegeleb meie koolis ORFEUM OÜ

VAATA MENÜÜD

 

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele on koolilõuna tasuta.

Hommikupuder (päev 0,46 eurot)

Mai 22 päeva 10,12 eurot

Juuni 6 päeva 2,76 eurot

Arenguringi toiduraha (päev 0,95 eurot)

Mai 22 päeva  20,90 eurot

Juuni 6 päeva  5,70 eurot

 

Palume raha kanda üle antud arvelduskontole EELNEVA KUU 29.-ks kuupäevaks. Hilisem ülekanne jääb ülejärgmise kuu toiduraha sissemaksuks ja järgneval kalendrikuul toitlustamist ei toimu. See kehtib nii pikapäeva kui ka gümnaasiumi kohta!

Toiduraha maksmisel märkida:

  1. Saaja: ORFEUM OÜ
  2. IBAN number:EE831010220049123019 
  3. Viitenumber: 10074

Selgitusse lisada:

  1. Tallinna Laagna Gümnaasium
  2. Õpilase nimi
  3. Klass
  4. Millise kuu eest tasute

Näiteks: Mari Maasikas, 1B, oktoober

(pikaajalise puudumise korral ka viide eelmise kuu toidupäevade ümberarvestuse kohta).

NB!

Pikaajalise puudumise korral teatab lapsevanem õpilase esimesel puudumise päeval tema puudumisest ja esimesel võimalusel teatab viimase puudumise kuupäeva kooli kantseleisse e-postiaadressil katri.truu(ät)laagna.edu.ee või telefonil 6327323.

Õpilase toidupäeva maksumus arvestatakse maha teatamisele ülejärgnevast päevast (teatamise päeva ja sellele järgneva päeva eest tuleb siiski tasuda) ning järgmise kuu toiduraha summa on puudutud päevade võrra väiksem. Puudumisest õigeaegselt mitteteatamise korral tagasiarvestust teha ei tohi.

 söökla