TOITLUSTAMINE

Meie kooliperele valmistavad süüa Parim Koolisöökla 2014 konkursi võitjad,

kokad Niina Fedotova ja Ene Albert.

Allalaaditud fail

Toitlustamisega tegeleb meie koolis ORFEUM OÜ

VAATA MENÜÜD

 

Kõik gümnaasiumi õpilased saavad tasuta süüa kuni 28. märtsini.

Põhikooli 1.-9. klassi õpilastele on koolilõuna tasuta

Hommikupuder

Jaanuar 17 päeva 7,82.- 

Veebruar 19 päeva 8,74.-

Märts 18 päeva 8,28.-

Aprill 19 päeva 8,74.-

Mai 22 päeva 10,12.-

Arenguringi toiduraha

Jaanuar 17 päeva 16,15.-

Veebruar 19 päeva 18,05.-

Märts 18 päeva 17,10.-

Aprill 19 päeva 18,05.-

Mai 22 päeva 20,90.-

Gümnaasiumi toiduraha

Märts 3 päeva 4,02.-

Aprill 18 päeva 24,12.-

Mai 22 päeva 29,48.-

Palume raha kanda üle antud arvelduskontole EELNEVA KUU 25.-ks kuupäevaks. Hilisem ülekanne jääb ülejärgmise kuu toiduraha sissemaksuks ja järgneval kalendrikuul toitlustamist ei toimu. See kehtib nii pikapäeva kui ka gümnaasiumi kohta!

Toiduraha maksmisel märkida:

  1. Saaja: ORFEUM OÜ
  2. IBAN number:EE831010220049123019 
  3. Viitenumber: 10074

Selgitusse lisada:

  1. Tallinna Laagna Gümnaasium
  2. Õpilase nimi
  3. Klass
  4. Millise kuu eest tasute

Näiteks: Mari Maasikas, 1B, oktoober

(pikaajalise puudumise korral ka viide eelmise kuu toidupäevade ümberarvestuse kohta).

NB!

Pikaajalise puudumise korral teatab lapsevanem õpilase esimesel puudumise päeval tema puudumisest ja esimesel võimalusel teatab viimase puudumise kuupäeva kooli kantseleisse e-postiaadressil katri.truu(ät)laagna.edu.ee või telefonil 6327323.

Õpilase toidupäeva maksumus arvestatakse maha teatamisele ülejärgnevast päevast (teatamise päeva ja sellele järgneva päeva eest tuleb siiski tasuda) ning järgmise kuu toiduraha summa on puudutud päevade võrra väiksem. Puudumisest õigeaegselt mitteteatamise korral tagasiarvestust teha ei tohi.

 söökla

Tallinna põhikooliõpilastele on koolilõuna tasuta.
Tasuta koolilõunat saavad taotleda ka gümnaasiumiõpilased vähekindlustatud peredest.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu kehtestatud tingimustele on toitlustamise toetuse saamise õigus õpilasel juhul, kui tema ja tema vanema(te) või teda asendava isiku elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantudTallinn ja kui perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro, samuti Tallinna Lastekodudes elavatel lastel.

Toitlustamise toetus määratakse reeglina kaks korda aastas.

Toetuse määramise aluseks on vanema toetuse avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend. Vanema avaldus esitatakse haridusasutusele 10. septembriks ja 10. jaanuariks.

Kui vanem ei ole toitlustamise toetuse saamiseks avaldust esitanud, võib seda teha ka pedagoog või sotsiaaltöötaja.