ÕPPETÖÖ

Õppeaasta eesmärgid ja õppetöö korraldus

2015/ 2016 õppeaasta eesmärgid

Tallinna Laagna Gümnaasiumi üldeesmärgid

 Personali arendamine

 • Digioskuste arendamine
 • E-õppe õppematerjalide koostamine
 • Sisekoolituste läbiviimine

Kooli maine hoidmine ja tõstmine

 • Lastevanematele koolituste organiseerimine
 • Erinevate huvigruppide kaasamine kooli ja õpilaste arengu toetamisse
 • Koostöös õpilasesindusega käitumiskultuuri  parendamine

Õppe- ja kasvatustöö

 • Karjäärinõustamise süsteemi koostamine
 • E-kursuste süsteemi väljatöötamine, kaasajastamine
 • Õppekava arendamine
 • HEV õpilaste õppe tõhusam korraldamine, õpilaste toetamine
 • IT seadmete rakendamine õppetundides

TLG+üldtööpl+2016

Tundide ajad

 1. 8:00 – 8:45
 2. 8:55 – 9:40
  sööb 1.klass
 3. 9:50 – 10:35
  söövad 2.-4.klass
 4. 10:55 – 11:40
  söövad 5.-7.klass
 5. 12:00 – 12:45
  söövad 8.-12.klass
 6. 13:05 – 13:50
 7. 13:55 – 14:40
 8. 14:45 – 15:30

PÕHIKOOL
1.- 9. klass

1.trimester 01.09.2017 – 29.11.2017  

2.trimester 30.11.2017 – 9.03.2018  

3.trimester 10.03.2018 – 11.06.2018

 

GÜMNAASIUMI KURSUSED

10.- 11. klass

1 kursus 1.09 – 11.06

2 kursust 1.09 – 26.01; 27.01 – 11.06

3 kursust 1.09 – 29.11; 30.11 – 9.03; 10.03 – 11.06

4 kursust 1.09 – 10.11; 11.11 – 26.01; 27.01 – 29.03; 3.04 – 11.06

5 kursust 1.09 – 21.10; 22.10 – 17.12; 18.12 – 18.02; 19.02 – 15.04; 16.04 – 11.06

6 kursust 1.09 – 15.10; 16.10 – 3.12; 4.12 – 26.01; 27.01 – 18.03; 19.03 – 03.05;  04.05 – 11.06

 

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

1) I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;

2) II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;

3) III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;

4) IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

 

TERE KOOL