ÕPPETÖÖ

Õppeaasta eesmärgid ja õppetöö korraldus

2015/ 2016 õppeaasta eesmärgid

Tallinna Laagna Gümnaasiumi üldeesmärgid

 Personali arendamine

 • Digioskuste arendamine
 • E-õppe õppematerjalide koostamine
 • Sisekoolituste läbiviimine

Kooli maine hoidmine ja tõstmine

 • Lastevanematele koolituste organiseerimine
 • Erinevate huvigruppide kaasamine kooli ja õpilaste arengu toetamisse
 • Koostöös õpilasesindusega käitumiskultuuri  parendamine

Õppe- ja kasvatustöö

 • Karjäärinõustamise süsteemi koostamine
 • E-kursuste süsteemi väljatöötamine, kaasajastamine
 • Õppekava arendamine
 • HEV õpilaste õppe tõhusam korraldamine, õpilaste toetamine
 • IT seadmete rakendamine õppetundides

TLG+üldtööpl+2016

Tundide ajad

 1. 8:00 – 8:45
 2. 8:55 – 9:40
  sööb 1.klass
 3. 9:50 – 10:35
  söövad 2.-4.klass
 4. 10:55 – 11:40
  söövad 5.-7.klass
 5. 12:00 – 12:45
  söövad 8.-12.klass
 6. 13:05 – 13:50
 7. 13:55 – 14:40
 8. 14:45 – 15:30

Õppeaastas on neli õppeveerandit

I õppeveerand 1.09 – 06.11.2015
II õppeveerand 07.11 2015 – 25.01.2016
III õppeveerand 26.01.2016 – 04.04.2016
IV õppeveerand 05.04.2016 – 03.06.2016

KOKKUVÕTVAD HINDED  2016/2017 õ-a

PÕHIKOOL

1. – 9. klass

 1. 4. november 2016

 2. 20. jaanuar 2017

 3. 31. märts 2017

 4. 6. juuni 2017

GÜMNAASIUMI KURSUSED

10. – 11. klass

1 kursus 1.09 – 6.06

2 kursust 1.09 – 20.01; 23.01 – 6.06

3 kursust 1.09 – 28.11; 29.11 – 3.03; 6.03 – 6.06

4 kursust 1.09 – 4.11; 7.11 – 20.01; 23.01 – 31.03; 3.04 – 6.06

5 kursust 1.09 – 21.10; 31.10 – 16.12; 19.12 – 17.02; 20.02 – 13.04; 17.04 – 6.06

6 kursust 1.09 – 14.10; 17.10 – 2.12; 5.12 – 20.01; 23.01 – 3.03; 6.03 – 22.04;  24.04 – 6.06

 

Haridus- ja teadusministri määruse kohaselt on 2016/2017. õppeaasta koolivaheajad  järgmised:

Sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a

Jõuluvaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a

Kevadvaheaeg 18. märts 2017. a kuni 26. märts 2017. a

Suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.

 

TERE KOOL