Kooli medõde: Natalja Kurnassova
laagnag[ät]kth.ee
56200142

Ruum 109
Kooli tervisekabinet on avatud igal koolipäeval kell 8.00- 16.00

Picture 073

Koolitervishoiu ülesanded on järgmised:

 • haiguste ennetamine
 • tervist väärtustava käitumise kujundamine
 • tervisliku koolikeskkonna loomine
 • esmaabi osutamine

Kooliõe peamised tööd on:

 • tervisekasvatuse läbiviimine
 • immuniseerimiste teostamine
 • regulaarsete ( I, II, VII, XI klass) tervisekontrollide läbiviimine
 • koolikeskkonna tervisekaitseliste nõuete täitmise jälgimine
 • esmaabi andmine haigestumise, traumade ja vigastuste korral
 • õpilaste, lastevanemate ja koolipersonali nõustamineterviseküsimustes

Tervisekontroll:

Kooliõde kontrollib ja hindab:

 • õpilase kasvamist ja arengut
 • vererõhku ja rühti
 • sugulist arengut
 • nägemis- ja kuulmisteravust
 • naha- ja limaskestade seisundit
 • tervisekäitumist

Vaktsineerimine:

Vaktsineerimist teostab õde riikliku immuniseerimiskava (www.terviseamet.ee) alusel järgmiste nakkushaiguste vastu:

 • B-viirushepatiit
 • difteeria, teetanus
 • poliomüeliit
 • leetrid
 • punetised
 • mumps

Õpilase läbivaatused ja vaktsineerimine toimub teie nõusolekul. Kooliõe poolt kogutud terviseandmed kantakse üldisesse tervishoiusüsteemi, kuhu on ligipääs vaid tervishoiutöötajatel ning patsiendi portaali kaudu alaealise õpilase seaduslikul esindajal.

Soovitused lapsevanematele:

Kooli tuleb laps tervena, olles söönud hommikusööki.

Tuule-külma indeks
Hingamisteede viirusnakkused
Nakkushaigustesse haigestumine
Terviseamet
Tallinna Koolitervishoid