2017/2018. õppeaastal läbiviidavate eksamite ja tasemetööde toimumise ajad

Eksamiperiood gümnaasiumi lõpetamiseks algab 16. aprillil 2018. a

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–11. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

 Eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on 1. juuni – 14. juuni 2018.

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018
 • bioloogia (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • keemia (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • füüsika (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • geograafia (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • ajalugu (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018
 • vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • vene keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018

Tasemetööde läbiviimine – õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal

I kooliaste – 3. klassi tasemetööd: 

 • eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018

II kooliaste – 6. klassi tasemetööd:

 • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018

allikas: Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal – Riigi Teataja