2018/2019. õppeaastal läbiviidavate eksamite ja tasemetööde toimumise ajad

Eksamiperiood gümnaasiumi lõpetamiseks algab 22. aprillil 2019. a

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–13. mai 2019
 • matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

 Eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on 3. juuni – 14. juuni 2019.

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019
 • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019
 • bioloogia (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • keemia (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • füüsika (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • geograafia (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • ajalugu (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019
 • vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • vene keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019

Tasemetööde läbiviimine – õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

I kooliastme tasemetööd:

3. klassi tasemetööd (paberil): 

 • eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019
 • matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019

4. klassi tasemetööd (elektrooniliselt): 

 • loodusvaldkond (elektrooniliselt) – 2. oktoober 2018

II kooliastme tasemetööd:

6. klassi tasemetööd (elektrooniliselt):

 • eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019
 • matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019

7. klassi tasemetööd (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond – 25. september 2018

allikas: Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal – Riigi Teataja