EKSAMID JA TASEMETÖÖD

Põhikooli lõpueksamite ajad

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on 2015/2016 järgmised:

 • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 30. mai 2016. a;
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 30. mai – 1. juuni 2016. a;
 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2016. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2016. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2016. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2016. a.

Riigieksamite toimumise ajad 2016

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2015/2016. õppeaastal

Õppeaine Põhieksam Lisaeksam
Saksa II astme keelediplomi
eksam (kirjalik)
2. detsember
2015
Saksa II astme keelediplomi
eksam (suuline)
3. detsember-
16. jaanuar 2016
Saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) 26. veebruar
Matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) 29. veebruar
Eesti keel (kirjalik) 25. aprill 27. mai
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 27. aprill 26. mai
Eesti keel teise keelena (suuline) 27.-29. aprill 26.-27. mai
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) 3. mai 30. mai
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) 4.–6. mai,
9.-10.mai
30.-31. mai
Matemaatika (kirjalik) 19. mai 3. juuni
Saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) 6.–10. juuni

Rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite toimumise ajad

Õppeaine Põhieksam Lisaeksam
Saksa II astme keelediplomi
eksam (kirjalik)
2. detsember 2015
Saksa II astme keelediplomi
eksam (suuline)
3. detsember 2015 – 16. jaanuar 2016
Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (kirjalik) 26. veebruar
Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (suuline) 6.-10. juuni
Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (kirjalik) 11. aprill 1.-10. juuni
Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (suuline) 11.-15. aprill 1.-10. juuni
Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik) 9.-13. mai 1.-10. juuni
Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (suuline) 9.-13. mai 1.-10. juuni
Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (kirjalik) 9. mai 1.-10. juuni
Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (suuline) 9.-13. mai 1.-10. juuni

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2015/2016


3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 11. mai 2016. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2016. a.


6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2016. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2016. a;
 • kolmas aine (kirjalik) – 18. mai 2016. a.