Ujula

 TALLINNA LAAGNA GÜMNAASIUMI UJULA SISEKORRA EESKIRJAD

MEIE BASSEINIS ON NÕUTAV UJUMISMÜTS!

 ujula

ujula-avatud-uksikkulastajatele 

12 korra ujulapääse kehtib 2 kuud ehk 60 päeva

Vastavalt Tallinna Haridusameti käskkirjale 19.11.2013 nr HA-4/61 on ühe tunni hind järgmine :

ujulapääse täiskasvanule 5 eurot
ujulapääse õpilasele 2 eurot
12 korra pääse täiskasvanule 48 eurot
12 korra pääse õpilasele ja pensionärile 20 eurot