1. Võimalusel palun täita avaldus arvutis
  2. Printida täidetud avaldus välja
  3. Vanemad allkirjatavad avalduse
  4. Tuua täidetud, välja prinditud ning vanemate allkirjadega avaldus kooli

Avalduste vorme saab ka kooli kanseleist.

 

 Info duplikaadi väljaandamise kohta.

Lõpudokumentide kaotamise korral duplikaadi taotlemiseks on vaja tasuda riigilõiv
(info aadressil https://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=3#loiv ).
Avaldus ja maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta saata aadressile: kantselei(ät)laagna.edu.ee .
Avalduses peab olema märgitud:
  • taotleja nimi;
  • isikukood;
  • selgitus, mis juhtus originaaldokumendiga.

Duplikaadi kättesaamiseks peab arvestama vähemalt nädala ajaga avalduse ja maksekorralduse saatmisest.

ROHKEM INFOT:

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpudokumendi duplikaat