sotsiaalpedagoogi-pilt

Kui lapsevanem või koolipersonal märkab õpilasel käitumis- või suhtlemisprobleeme ning ei oska tekkinud olukorda lahendada, võib pöörduda nõu pidamiseks sotsiaalpedagoogi poole. Sotsiaalpedagoog on töökogemusega, valmis aruteludeks ning koostööks.

Tihtipeale püütakse leida lahendust, kuidas last muuta, hoopis tähtsam on aga see, kuidas lapsega kontakti saada, sest muret tekitav käitumisviis viitab temas tekkinud segadusele, tundeelu vähesele tähelepanule või sisemisele ebakindlusele.

Esimesed õpikogemused saab laps oma perekonnas. Tema isiksuse areng ja õpiedu sõltub sellest, kuivõrd turvaline on tema kodu ja pere ning kuivõrd leidub kodus tema toetamist. Seetõttu ootab sotsiaalpedagoog ka lapsevanema poolt valmisolekut aruteludeks ja koostööd. Sest igale lapsevanemale oma laps kallis ning tema heaolu tähtis.

Tunnustame ja kiidame laste edusamme koos, samas märkame tema muret, säilitame tasakaalu keerulistes olukordades ning usume, et meie lastest kasvavad edumeelsed ja väärikad kodanikud.

Sotsiaalpedagoog:
Kati Kütt
E-post: sotsiaalpedagoog[ät]laagna.edu.ee
Tel: +372  5124568

Arendusjuht/Sotsiaalpedagoog:
Irina Tšigir
E-post: sotsiaalpedagoog[ät]laagna.edu.ee
Tel: +372 53029089