Õpiabi matemaatikas 2-4 klass

Kristel Miller

kristel.miller[ät]laagna.edu.ee

Ruum 159

 

Õpiabi eesmärk on toetada õpilase arengut ja võimaldada tal saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi matemaatikas. Õpiabi õpetaja teeb koostööd klassijuhatajaga.

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:

  • kinnistatakse ainealaseid teadmisi;
  • arendatakse kognitiivseid oskusi;
  • kujundatakse ja arendatakse õpioskusi