Tallinna Laagna Gümnaasiumi õppesuunad

1. Tervishoiu õppesuund

Tervis on iga inimese kõige suurem isiklik vara, mida tihti mõistetakse alles siis, kui midagi on juhtunud. Tervis on mööduv. Valitud õppesuund aitab noortel mõista tervise tähtsust ja annab teadmisi, kuidas seda hoida ja pikendada.

Õppekava on valminud koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga, õppetöö viivad läbi kõrgkooli õppejõud, osa õppetööst toimub kõrgkooli õppeklassides.

Õpitakse tundma inimese anatoomiat ja füsioloogiat, esmaabi ja hoolduse aluseid, isiksuse arengut, tervisemõjureid, sõltuvuskäitumist, farmaatsiat, õiget toitumist ja toetuse võimalusi erinevates olukordades. Lisaks saab veel 35 tundi ladina keelt.

Läbitud õppekava annab võimaluse meie gümnaasiumi lõpetajatel tunda endas soovi töötada tervishoiualal ja  loob võimalused asuda õppima Tervishoiu Kõrgkooli.

2. Infotehnoloogia õppesuund

Kiire infotehnoloogia arengu ajastul E-riigi kodanikena on meie noortel soov ja kohustus olla mitte ainult kursis, vaid saada ka  uute tehnoloogiate alal „tegijateks” ja eestvedajateks.

Vastav õppekava on valminud meie kooli IT valdkonna õpetajate koostööna, õppetööd viivad läbi meie kooli vastava ala spetsialistid, kaasates vajadusel Tartu Ülikooli Matemaatika- informaatikateaduskonna  lektoreid.

Õpitakse tundma riist- ja tarkvara, pilditöötlust ja kujundamist, kontoritarkvara ja multimeediat. Suure osa õppetööst hõlmab programmeerimine. Lisaks on võimalus tutvuda 2D ja 3D joonestamise ning graafilise disainiga. Kususe lõpuks on võimalus valida lõpuprojekt ja eksam.

Läbitud õppekava annab võimaluse IT alal tööle asuda, seal ennast edasi täiendades, või jätkata õpinguid IT Kolledžis ja TTÜ vastavatel erialadel.