KEAT

Projekt Kaitse end ja aita teist (KEAT)

Kestus: 2015/2016 õ.-a

Eesmärk: Järjepidevalt õpetada noortele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi, kuidas ohtusid ette näha ning kuidas hakkama saada erinevates hädaolukordades.

Sihtgrupid: üldhariduskoolide 6. klassid õpilased

Tegemist on 6. klasside õpilastele mõeldud projektiga, mis on suunatud vigastuste ennetamisele põhikooli noorte hulgas. Projekti raames toimuvale võistluslaagrile eelneb koolitustsükkel, mille eesmärgiks on anda võimalikult suurele arvule õpilastest eluks vajalikke teadmisi kuidas hakkama saada erinevates hädaolukordades. Projekti käigus viiakse koolides läbi väljaõpe järgmistel teemadel: esmaabi, hädaolukordades tegutsemine, liikluskasvatus, vetelpääste. Projekt lõppeb igal õppeaastal võistlusmänguga, kus projektis osalenud koolid panevad välja kaheksa liikmelise esindusvõistkonna ning läbitakse teoreetilistest ja praktilistest harjutustest koosnevad võistlused.

Partnerid: Eesti Päästekeskus, Regionaalne Maanteeamet, Eesti Punane Rist, Haigekassa, Kohalikud omavalitsused, Omavalitsuste Liidud, Järva MV Tervisenõukogu, OLE, Kaitseliit, LRK Autoklubi, Eesti Energia

Meie koolist osalevad 6a ja 6b