Tervisekabinet asub ruumis 109 ja on avatud igal koolipäeval kell 8:00 – 16:00.

Koolitervishoiu ülesanded

 • haiguste ennetamine
 • tervist väärtustava käitumise kujundamine
 • tervisliku koolikeskkonna loomine
 • esmaabi osutamine

Kooliõe peamised tööd

 • tervisekasvatuse läbiviimine
 • immuniseerimiste teostamine
 • regulaarsete ( I, II, VII, XI klass) tervisekontrollide läbiviimine
 • koolikeskkonna tervisekaitseliste nõuete täitmise jälgimine
 • esmaabi andmine haigestumise, traumade ja vigastuste korral
 • õpilaste, lastevanemate ja koolipersonali nõustamineterviseküsimustes

Tervisekontroll

Kooliõde kontrollib ja hindab:

 • õpilase kasvamist ja arengut
 • vererõhku ja rühti
 • sugulist arengut
 • nägemis- ja kuulmisteravust
 • naha- ja limaskestade seisundit
 • tervisekäitumist

Vaktsineerimine

Vaktsineerimist teostab õde riikliku immuniseerimiskava (www.terviseamet.ee) alusel järgmiste nakkushaiguste vastu:

 • B-viirushepatiit
 • difteeria, teetanus
 • poliomüeliit
 • leetrid
 • punetised
 • mumps

Õpilase läbivaatused ja vaktsineerimine toimub teie nõusolekul. Kooliõe poolt kogutud terviseandmed kantakse üldisesse tervishoiusüsteemi, kuhu on ligipääs vaid tervishoiutöötajatel ning patsiendi portaali kaudu alaealise õpilase seaduslikul esindajal.

Soovitused lapsevanematele

Kooli tuleb laps tervena, olles söönud hommikusööki.
Tuule-külma indeks
Hingamisteede viirusnakkused
Nakkushaigustesse haigestumine
Terviseamet
Tallinna Koolitervishoid

Meditsiiniõde:
Natalia Kurnassova
Telefon: +372 632 2925
E-post: natalia.kurnassova[ät]kth.ee