Õpikute ja töövihikute väljastamine 2018/2019 õppeaastaks

1.-4. klasside õpilastele annab õpikud ja töövihikud kätte klassijuhataja.

27. augustil kell 8.00-15.00: 5.-6. klassid
28. augustil kell 8.00-15.00: 7.-8. klassid
29. augustil kell 8.00-15.00: 9.-10. klassid
30. augustil kell 8.00-15.00: 11.-12. klassid
31. augustil kell 8.00-15.00: õpilased, kes ei saanud määratud ajal tulla

Raamatuvõlglased ei saa õpikuid enne võlgnevuste likvideerimist, palun võtta tagastamata õpikud ja ilukirjandus kaasa. Gümnaasiumi lisamaterjalid saab koos õpikutega, vastav teave pannakse kodulehele välja augustis.

 GÜMNAASIUMI LISAMATERJALID KIRJASTUSTE SOODUSHINNAGA 2018/2019 ÕPPEAASTAKS

JRKPEALKIRIKIRJASTUSHIND
 X KLASS  
1.Praktiline eesti keel 1., 2., 3.Künnimees10,20
2.Eesti keelKünnimees2,00
3.In Touch 1., 2. Inglise keele tööraamatTEA18,50
4.Matemaatika lisamaterjal (lai matemaatika)BIT7,40
5.Matemaatika töövihik 1.,2.,3. (kitsas matemaatika)BIT14,10
6.Matemaatika ülesannete kogu (10.-12. kl.)Koolibri4,60
    
 Kitsa matemaatika õppijatele 49,40
 Laia matemaatika õppijatele 42,70
    
 XI KLASS  
1.Praktiline eesti keel 1., 2., 3.Künnimees10,20
2.In Touch 3., 4. Inglise keele tööraamatTEA18,50
3.Matemaatika lisamaterjal 1., 2.  (lai matem.)BIT11,02
4.Matemaatika töövihik  4., 5., 6. (kitsas matem.)BIT14,10
    
 Kitsa matemaatika õppijatele 42,80
 Laia matemaatika õppijatele 39,72
    
 XII KLASS  
1.Praktiline eesti keel 1., 2.Künnimees7,00
2.In Touch 5. Inglise keele tööraamatTEA9,00
3.Matemaatika lisamaterjal (lai matem.)BIT7,40
4.Matemaatika töövihik 7., 8., 9. (kitsas matem.)BIT15,30
    
 Kitsa matemaatika õppijatele 31,30
 Laia matemaatika õppijatele 23,40

Raha palume üle kanda COOP panga arvele nr EE734204278603126601, saaja Eve Rahkema, selgituseks õpilase nimi ja klass.