Kliimamuutused

Kliima soojenemine on täna üks kõige kiiremat lahendust

vajavatest globaalsetest probleemidest.

Energia

Energeetikat loetakse väga suure keskkonnamõjuga tegevusvaldkonnaks. Energiatootmise keskkonnamõjud

on seotud maa- ja ressursikasutusega, jäätmete tekke, õhu- ja veereostuse ning kliimaprobleemidega.

Transport

Motoriseeritud transpordivahendid avaldavad keskkonnale olulist

survet ning põhjustavad kliimamuutusi, õhusaastet ja müra.