2022/2023 õppeaasta eksamite ja tasemetööde toimumisajad

GÜMNAASIUM

12. klass

Eksamiperiood gümnaasiumi lõpetamiseks algab 24. aprillil 2023.

Riigieksamid:

 • prantsuse keel – DELF B1-B2 (kirjalik ja suuline) – 17.–21. aprill 2023
 • eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2023
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–28. aprill 2023
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–5. mai 2023, 8. mai 2023
 • saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kijralik ja suuline) – 8.–12. mai 2023
 • vene keel – ТРКИ (тест по русскому языку как иностранному) B1- ja B2-tase (suuline ja kirjalik) – 8.–12. mai 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023

Prantsuse, saksa, inglise ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad on leitavad Haridus- ja teadusministeeriumi kohulehel.
Õpilane ei pea sooritama võõrkeele eksamit, kui ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini kehtiva eksamitunnistuse või tõendi, mis tõendab, et ta on sooritanud vähemalt B1 keeleoskuse tasemele ühe Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel loetletud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitest.

Riigieksamite lisaeksamid:

 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 18. mai 2023
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 18.–19. mai 2023
 • eesti keel (kirjalik) – 23. mai 2023
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 25. mai 2023
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 25.–26. mai 2023
 • saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline) – 29. mai 2023
 • vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (suuline ja kirjalik) – 29. mai 2023
 • prantsuse keel – DELF B1-B2 (kirjalik ja suuline) – 2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 2. juuni 2023

Valikeksamid:

 • ühiskonnaõpetus – juuni 2023
 • bioloogia – juuni 2023

IV kooliastme katseline tasemetöö (12. klass)

 • loodusained (kirjalik) – 14.–17. märts 2023

11. klass

 • matemaatika üleminekueksam – kevad 2023
 • eesti keele üleminekueksam – kevad/aprill 2023
 • uurimistööde kaitsmine – juuni 2023

10. klass

 • loodusainete III kooliastme katseline tasemetöö (kirjalik) – 3.–6. oktoober 2022
 • inglise keele kooli tasemetöö – kevad 2023
 • kunstiajaloo ja ajaloo üleminekueksam – kevad 2023

III KOOLIASTE

9. klass

Eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on 26. mai – 13. juuni 2023.

Põhikooli lõpueksamid:

 • prantsuse keel – DELF A2-, B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline, 9.A klass) – 17.–21. aprill 2023
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai 2023
 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023

Muud eksamid ja riiklikud tasemetööd:

 • A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023
 • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023
 • loovtööde kaitsmine – mai 2023

8. klass

 • prantsuse keel – DELF scolaire A2-tase (kirjalik ja suuline, 8.A klass) – 17.–21. aprill 2023
 • matemaatika tasemetöö – mai 2023
 • loovtööde kaitsmine – mai 2023

7. klass

 • matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik) – 23. september 2022; 26.–27. september 2022
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–4. oktoober 2022
 • loodusõpetuse riiklik tasemetöö (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.–21. oktoober 2022
 • prantsuse keel – DELF scolaire A1-tase (kirjalik ja suuline, 7.A klass) – märts 2023

II KOOLIASTE

6. klass

 • prantsuse keel – DELF scolaire A1-tase (kirjalik ja suuline, 6.A klass) – märts 2023
 • sotsiaalainete katseline tasemetöö (kirjalik) – 8.–9. mai 2023

5. klass

 • inglise keele veebipõhine kooli tasemetöö – kevad 2023

4. klass

 • matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik) – 27. september 2022
 • A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022
 • A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september 2022; 3.–4. oktoober 2022
 • loodusõpetuse riiklik tasemetöö (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022
 • prantsuse keele kooli tasemetöö (kirjalik) – kevad 2023
 • kooli digipädevuse test – kevad 2023

I KOOLIASTE

3. klass

 • sotsiaalainete katseline tasemetöö (kirjalik) – 4.–5. mai 2023