2020/2021 õppeaasta eksamite ja tasemetööde toimumisajad

GÜMNAASIUM

12. klass

Eksamiperiood gümnaasiumi lõpetamiseks algab 19. aprillil 2021.

Riigieksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021
 • matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021

Prantsuse, saksa, inglise ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad on leitavad Haridus- ja teadusministeeriumi kohulehel.
Õpilane ei pea sooritama võõrkeele eksamit, kui ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini kehtiva eksamitunnistuse või tõendi, mis tõendab, et ta on sooritanud vähemalt B1 keeleoskuse tasemele ühe Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel loetletud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitest.

Riigieksamite lisaeksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 17. mai 2021
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. mai 2021
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26.–27. mai 2021
 • matemaatika (kirjalik) – 31. mai 2021

III KOOLIASTE

9. klass

Eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on 28. mai – 11. juuni 2021.

Põhikooli lõpueksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021
 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021
 • bioloogia (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • keemia (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • füüsika (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • geograafia (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • ajalugu (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021
 • prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021
 • saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • saksa keel võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021
 • vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • vene keel võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021

7. klass

 • loodusõpetuse riiklik tasemetöö (kirjalik) – 21.–22. september 2020
 • matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik) – 28.–29. september 2020

II KOOLIASTE

4. klass

 • loodusõpetuse riiklik tasemetöö (kirjalik) – 23.–24. september 2020
 • matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020

2019/2020 õppeaasta eksamite ja tasemetööde toimumisajad

GÜMNAASIUM

12. klass

Eksamiperiood gümnaasiumi lõpetamiseks algab 20. aprillil 2020.

Riigieksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai 2020
 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

Riigieksamite lisaeksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 18. mai 2020
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. mai 2020
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26.–27. mai 2020
 • matemaatika (kirjalik) – 1. juuni 2020

Koolieksamid:

 • ühiskonnaõpetus – 8. juuni 2020
 • bioloogia – 8. juuni 2020
 • IT – 8. juuni 2020

Muud eksamid ja tasemetööd:

 • uurimistöö (eelkaitsmine) – 16.–20. märts 2020
 • uurimistöö (kaitsmine) – 2. juuni 2020

11. klass

 • uurimistöö (eelkaitsmine) – 16.–20. märts 2020
 • digipädevuse riiklik tasemetöö (elektrooniline) – 30. märts – 3. aprill 2020
 • vene keel (rahvusvaheline eksam / kirjalik) – 11. mai 2020
 • vene keel (rahvusvaheline eksam / suuline) – 12.–15. mai 2020
 • eesti keel (eksam) – 25. mai 2020
 • matemaatika (eksam) – 29. mai 2020
 • uurimistöö (kaitsmine) – 2. juuni 2020

10. klass

 • inglise keele tasemetöö – 25. mai 2020
 • ajalugu – 29. mai 2020
 • kunst – 29. mai 2020

III KOOLIASTE

9. klass

Eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on 1. juuni – 11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020
 • matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020
 • bioloogia (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • keemia (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • füüsika (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • geograafia (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • ajalugu (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020
 • vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • vene keel võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020

Muud eksamid ja tasemetööd:

 • prantsuse keel (DELF scolaire / kirjalik ja suuline / 9.A) – 13.–17. aprill 2020

8. klass

 • digipädevuse riiklik tasemetöö (elektrooniline) – 30. märts – 3. aprill 2020
 • prantsuse keel (DELF scolaire / kirjalik ja suuline / 8.A) – 13.–17. aprill 2020
 • loovtöö (kaitsmine) – 7. mai 2020
 • matemaatika tasemetöö – 27. mai 2020

7. klass

 • loodusõpetuse riiklik tasemetöö (elektrooniline) – 24.–25. september 2019
 • prantsuse keel (DELF scolaire / kirjalik ja suuline / 7.A) – 13.–17. aprill 2020

II KOOLIASTE

6. klass

 • eesti keele tasemetöö (elektrooniline) – 13. mai 2020
 • matemaatika tasemetöö – 19. mai 2020
 • prantsuse keel (DELF scolaire / kirjalik ja suuline / 6.A) – 13.–17. aprill 2020

5. klass

 • inglise keele tasemetöö (elektrooniline) – 18.–20. mai 2020

4. klass

 • loodusõpetuse riiklik tasemetöö (elektrooniline) – 1.–2. oktoober 2019
 • IT-test (4.B ja 4.C) – 4.–8. mai 2020
 • prantsuse keele tasemetöö (4.A) – 4.–8. mai 2020

I KOOLIASTE

3. klass

 • eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik) – 12. mai 2020