GÜMNAASIUM

12. klass

Eksamiperiood gümnaasiumi lõpetamiseks algab 20. aprillil 2019. a

Riigieksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai 2020
 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

Riigieksamite lisaeksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 18. mai 2020
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. mai 2020
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26.–27. mai 2020
 • matemaatika (kirjalik) – 1. juuni 2020

Koolieksamid:

 • ühiskonnaõpetus – 8. juuni 2020
 • bioloogia – 8. juuni 2020
 • IT – 8. juuni 2020

Muud eksamid ja tasemetööd:

 • uurimistöö (eelkaitsmine) – 16.–20. märts 2020
 • uurimistöö (kaitsmine) – 2. juuni 2020

11. klass

 • uurimistöö (eelkaitsmine) – 16.–20. märts 2020
 • digipädevuse riiklik tasemetöö (elektrooniline) – 30. märts – 3. aprill 2020
 • vene keel (rahvusvaheline eksam / kirjalik) – 11. mai 2020
 • vene keel (rahvusvaheline eksam / suuline) – 12.–15. mai 2020
 • eesti keel (eksam) – 25. mai 2020
 • matemaatika (eksam) – 29. mai 2020
 • uurimistöö (kaitsmine) – 2. juuni 2020

10. klass

 • inglise keele tasemetöö – 25. mai 2020
 • ajalugu – 29. mai 2020
 • kunst – 29. mai 2020

III KOOLIASTE

9. klass

Eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on 1. juuni – 11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020
 • matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020
 • bioloogia (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • keemia (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • füüsika (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • geograafia (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • ajalugu (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020
 • vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • vene keel võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020

Muud eksamid ja tasemetööd:

 • prantsuse keel (DELF scolaire / kirjalik ja suuline / 9.A) – 13.–17. aprill 2020

8. klass

 • digipädevuse riiklik tasemetöö (elektrooniline) – 30. märts – 3. aprill 2020
 • prantsuse keel (DELF scolaire / kirjalik ja suuline / 8.A) – 13.–17. aprill 2020
 • loovtöö (kaitsmine) – 7. mai 2020
 • matemaatika tasemetöö – 27. mai 2020

7. klass

 • loodusõpetuse riiklik tasemetöö (elektrooniline) – 24.–25. september 2019
 • prantsuse keel (DELF scolaire / kirjalik ja suuline / 7.A) – 13.–17. aprill 2020

II KOOLIASTE

6. klass

 • eesti keele tasemetöö (elektrooniline) – 13. mai 2020
 • matemaatika tasemetöö – 19. mai 2020
 • prantsuse keel (DELF scolaire / kirjalik ja suuline / 6.A) – 13.–17. aprill 2020

5. klass

 • inglise keele tasemetöö (elektrooniline) – 18.–20. mai 2020

4. klass

 • loodusõpetuse riiklik tasemetöö (elektrooniline) – 1.–2. oktoober 2019
 • IT-test (4.B ja 4.C) – 4.–8. mai 2020
 • prantsuse keele tasemetöö (4.A) – 4.–8. mai 2020

I KOOLIASTE

3. klass

 • eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik) – 12. mai 2020