2021/2022 õppeaasta eksamite ja tasemetööde toimumisajad

GÜMNAASIUM

12. klass

Eksamiperiood gümnaasiumi lõpetamiseks algab 25. aprillil 2022.

Riigieksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai 2022, 9. mai 2022
 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2022

Prantsuse, saksa, inglise ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad on leitavad Haridus- ja teadusministeeriumi kohulehel.
Õpilane ei pea sooritama võõrkeele eksamit, kui ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini kehtiva eksamitunnistuse või tõendi, mis tõendab, et ta on sooritanud vähemalt B1 keeleoskuse tasemele ühe Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel loetletud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitest.

Riigieksamite lisaeksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2022
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. mai 2022
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26.–27. mai 2022
 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2022

III KOOLIASTE

9. klass

Eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on 30. mai – 15. juuni 2022.

Põhikooli lõpueksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
 • bioloogia (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • keemia (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • füüsika (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • geograafia (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • ajalugu (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022
 • prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022
 • saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • saksa keel võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022
 • vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 20221
 • vene keel võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022

7. klass

 • matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti keel riiklik tasemetöö (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021
 • loodusõpetuse riiklik tasemetöö (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
 • inglise keel riiklik tasemetöö (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021
 • inglise keel riiklik tasemetöö (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021

II KOOLIASTE

4. klass

 • matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik) – 28.–29. september 2021
 • loodusõpetuse riiklik tasemetöö (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021