Mu kool Sa seisad

mere paesel kaldal,

kesk torme, tuuli vägevaid…

Nende sõnadega algab meie kooli hümn, mis on tänaseks püsinud juba üle veerand sajandi.

Meie kooli tunnuslause on: Ei ole tähtis see, kus me asume, vaid tähtis on see, mis suunas me liigume!

Tallinna Laagna Gümnaasium on üldinimlikke väärtusi hindav, innovaatiline ja sõbralik õppeasutus, mis võimaldab jõukohast arengut toetavat õppimist põhikoolis ja gümnaasiumis.

Kooli eripäraks on põhikooli prantsuse keel ja majandusõpe alates esimesest klassist.

Gümnaasiumis on õpilastel võimalik õppida tervishoiu või infotehnoloogia õppesuunal. Tervishoiu õppesuuna kursused on välja töötatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli poolt ja  koostöös kõrgkooliga toimub ka nende õpetamine. Mõlema õppesuuna kohane haridus on tööturul nõutud.

Igal õpilasel on võimalus valida kitsas või lai matemaatika olenemata eelnevalt valitud õppesuunast.

Meie kool on innovatiivne ja rakendab kõige kaasaegsemat õpikeskkonda.
90% klassiruumidest/õppekabinettidest on varustatud projektorite ja dokumendi kaameratega. Info edastamiseks on koridorides INFO TV ja tegutseb kooliraadio.

Huvitegevusel on väga oluline osa meie kooli õppe-kasvatustöös. Õnnestumiste alla võib lugeda suutlikkust jätkata väljakujunenud traditsioone ning üritusi ja ajaga kaasa liikudes uusi luues.

Koolis töötab abiõpetaja, arenguring, väikeklassid, eelkool.

Kool rakendab kaasava hariduse põhimõtteid.

Koolil on ujula ja hea varamuga raamatukogu.