Kooliõe kabinet asub ruumis 109 ja on avatud igal koolipäeval kell 8:00 – 16:00.

Koolitervishoiu ülesanded

 • haiguste ennetamine
 • tervist väärtustava käitumise kujundamine
 • tervisliku koolikeskkonna loomine
 • esmaabi osutamine

Kooliõe peamised tööd

 • tervisekasvatuse läbiviimine
 • immuniseerimiste teostamine
 • regulaarsete ( 1., 3., 7. ja 10. klass) tervisekontrollide läbiviimine
 • koolikeskkonna tervisekaitseliste nõuete täitmise jälgimine
 • esmaabi andmine haigestumise, traumade ja vigastuste korral
 • õpilaste, lastevanemate ja koolipersonali nõustamine terviseküsimustes

Tervisekontroll

Kooliõde kontrollib ja hindab:

 • õpilase kasvamist ja arengut
 • vererõhku ja rühti
 • nägemis- ja kuulmisteravust
 • naha- ja limaskestade seisundit
 • tervisekäitumist

Vaktsineerimine

Vaktsineerimist teostab õde riikliku immuniseerimiskava (www.terviseamet.ee) alusel järgmiste nakkushaiguste vastu:

 • difteeria, teetanus, läkaköha (vajadusel ka poliomüeliiti vastu)
 • leetrid, mumps, punetised
 • HPV viirus
 • B-hepatiit (vajadusel)

Õpilase läbivaatused ja vaktsineerimine toimub teie nõusolekul. Kooliõe poolt kogutud terviseandmed kantakse üldisesse tervishoiusüsteemi, kuhu on ligipääs vaid tervishoiutöötajatel ning patsiendi portaali kaudu alaealise õpilase seaduslikul esindajal.

Rohkem infot aadressil kooliode.ee.

Soovitused lapsevanematele

Kooli tuleb laps tervena, olles söönud hommikusööki.
Tuule-külma indeks
Nakkushaigustesse haigestumine
Terviseamet
Tallinna Koolitervishoid

Kooliõde:
Inna Kutšerova
Telefon: +372 5620 0142
E-post: inna.kutsherova@kth.ee
www.kooliode.ee

Andmed uuendatud 13.11.2023