VEPA

Alates 2021. aasta sügisest on meie kool liitunud VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengule.

VEPA Käitumisoskuste Mäng Tallinna Laagna Gümnaasiumis…

TORE

Tugiõpilasliikumise idee on Eestisse jőudnud Soomest, kus see on aastakümnete jooksul laienenud valdavasse osasse üldhariduskoolidest, kuid ka kutsekoolidesse. Eestis alustati 1996. aastal. Välja on töötatud oma metoodika tugiőpilaste ja juhendajate koolitamiseks ning kujunemas on üle-eestiline vőrgustik.

TORE on tugiõpilaste grupp, kellega saadakse nädalas korra kokku ja kellega koos muljetatakse oma nädalast, mängitakse ja saadakse uusi sõpru. Tehakse ka arendavaid ülesandeid, mis tulevad kasuks nii õpilasele kui ka õpetajale.

TORE töörühm ootab kõiki, kes tunnevad, et TORE on just neile!

TORE töörühma kuuluvad Sanna Nõmm, Kadilii Vellend ja Marin Möllits 12. klassist, õpetaja Piret Pajuste ning sotsiaalpedagoog Cätlin Juursalu.

Loe lisaks…

Liikuma kutsuv kool

Programm algatati 2016. aastal. Liikuma kutsuva kooli võrgustikukoole toetatakse selles, et nad leiaksid koolipäeva jooksul õpilaste liikumisaktiivsuse võimalusi. Koolid töötavad koostöös õpilaste ja õpetajatega välja ning viivad ellu tegevuskava koolipäeva liikumisaktiivsuse suurendamiseks. Lisaks arendatakse ja testitakse meetodeid ainetundide liikumisaktiivsuse suurendamiseks. Tallinna Laagna Gümnaasium liitus programmiga 2018. aastal. Loe lisaks…

Räpina aianduskooli taimeprojekt “Kurgisõbrad”

Taimeprojekt “Kurgisõbrad” on Räpina aianduskooli poolt algatatud projekt, mis kestab 15. veebruarist kuni 15. maini aastal 2021. Käesoleval aastal osaleb meie koolist 4.A klass õpetaja Minna-Mirjam Kurvitsa eestvedamisel. Õpilased ise saavad kurgitaimede kasvatamisega tegeleda alates seemnete külvamisest kuni loodetavasti esimeste viljadeni. See on põnev ja palju hoolt nõudev ettevõtmine. Loe lisaks…

Euroopa spordinädal

Spordinädal toimub septembri viimasel nädalal. Euroopa spordinädal on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tõsta inimeste liikumisharrastuste ja spordialast teadlikkust kogu Euroopa Liidus. Eelmisel aastal liitus spordinädalaga ligi 400 haridusasutust, 120 spordiklubi ja ligi 100 ettevõtet. Tallinna Laagna Gümnaasium on üks ligi 400 haridusasutusest, kes liitunud spordinädalaga. Loe lisaks…

Siseterviserada “Laagna kanal”

Meie koolis on 600 meetri pikkune siseterviserada, mida võib läbida igal ajal – kas lihtsalt vahetunnis või ka tunni ajal, lõimides raja tegevused õppeainega. Rajal olles saab teha erinevaid harjutusi ning pisut ka nuputada. Kavas on tegevusi ja ülesandeid rajal pidevalt uuendada ning täiendada, et õpilastel oleks huvitav ja paljud koolitunnis vajalikud tarkused saaksid rajal liikudes selgeks. Terviseraja idee algatajaks on tänase 11. klassi noormehed eesotsas Siim Kruusimäega. Kooli siseterviserada kavandati ja planeeriti koostöös MTÜ Siseterviserajad juhi Alo Lõokesega.

Koolitusprogramm “Kaitse end ja aita teist” (KEAT)

Õnnetus ei hüüa tulles ja me ei tea kunagi, kus ja mis meiega võib juhtuda. Sageli ei pane inimesed ümbritsevaid ohte enne tähelegi, kui nad ise satuvad nende keskmesse. Selleks, et nendest olukordadest võimalikult hästi välja tulla, ei piisa ainult tahtmisest, vaid on vaja ka teadmisi. Selleks, et läbi kooliõpilaste elanikkonnale neid teadmisi anda, algatati Jõgeva maakonnas juba mitu aastat tagasi projekt nimega “Kaitse end ja aita teist”. Projekti raames viiakse läbi lühikoolitus esmaabi, liiklusohutuse, vetelpääste, orienteerumise ja hädaolukordades tegutsemise osas. Loe lisaks…

Kiusamisest vabaks!

“Kiusamisest vabaks!” on kiusamist ennetav programm, mida kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks. Programmi eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit. Sümbol Sõber Karu rõhutab programmi põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust, julgust. Loe lisaks…

Jazzkaar linnaruumis

Kogu kevadise Jazzkaare festivali vältel võib Tallinnas näha ja kuulda lahedaid jazzikontserte linnaruumis – ühistranspordis, sadamas, lennujaamas, väljakutel, vanalinna tänavatel ja mujal. Kaasates mitmeid siinseid kunstnikke, tantsijaid kui ka juhuslikku publikut, loovad muusikud võimaluse närvikõditavaks muusikaliseks osaluseks. Iga kontsert on kordumatu, elamuse erksus sõltub kohast, ilmast, kaasalööjaist, publikust ja muidugi muusikutest. Ole valmis – jazz võib Sind iga hetk üllatada! Juba kahel kevadel on Jazzkaar üllatanud ka meie kooli õpilasi, tuues jazzi otse kooli koridoridesse. Loe lisaks…

Täiskasvanud Õppija Nädal (TÕN)

TÕN on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks. TÕNi ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. TÕN on elukestva õppe propaganda üritus, mille ajal võimendame kõike, mis seostub inimese täiskasvanueas õppimise ja arenemisega. TÕNi raames toimuvad koolitusüritused meie koolis juba 2016. aastast. TÕN on nii meie kooli õpetajatele, lastevanematele ning oodatud on kõik, kellel koolitusüritus huvi pakub. Loe lisaks…

Tagasi kooli

Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Kutsume koolidesse tunde andma ja kogemusi jagama külalisõpetajaid – tegusaid kodanikke, lapsevanemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja kõiki neid, kes soovivad koolielus kaasa lüüa. Külalisõpetajate tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates kaasa hariduse mitmekesistumisele. Tagasi kooli raames on külistunde meie koolis andnud erinevate eluaalade inimesed, nende hulgas ka kooli vilistlased. Loe lisaks…

Roheline kool

Tallinna laagna Gümnaasium liitus Rohelise kooli programmiga 2018. aastal. Meie kooli koordinaator on huvijuht Kaja Kalmer.

Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE), mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 riigist. Eesti liitus programmiga 2016. aastal, mil programmiga liitumise soovi avaldas 37 Tallinna lasteaeda ja kooli. 2018. aasta septembriks oli programmiga liitunud 75 õppeasutust. 

Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks koostöölepingu Tartu Keskkonnahariduse Keskusega. Programmi Eesti koordinaator on Eeva Kirsipuu–Vadi, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus eeva.vadi[ät]gmail.com.

Rohelise kooli blogi…

Sport kooli

Liikuma kutsuva koolina osaleme Tallinna Spordi- ja Noorsooameti 1. klassidele mõeldud projektis Sport Kooli. Projekt „Sport Kooli“ on suunatud 7–8aastastele õpilastele, kes osalevad lisaks kooli kehalise kasvatuse tundidele täiendavalt liikumisharrastuse tundides „Sport Kooli“ programmi raames.

Projekti eesmärk on tekitada õpilastes huvi liikumise ja spordi harrastamise vastu ning seeläbi suurendada laste kehalist aktiivsust. Koostöös spordiklubide ja kvalifitseeritud treeneritega tutvustatakse õpilastele erinevate spordialade põhitõdesid läbi liikumisalaste tegevuste, mis neid köidavad: erinevate spordialade tutvustused, liikumismängud jne. Loe lisaks…

ERASMUS+ õpirände projekt “Mitmekeelsus on eelis”

Projekti raames sõidavad kümme Tallinna Laagna Gümnaasiumi õpetajat Euroopasse töövarjutama või kursusele ning jagavad hiljem kuuldut-nähtut kolleegidega. Õpirände eesmärgid on:

  • Muuta mitmekeelsest õpilaskonnast tulenev väljakutse kooli positiivseks omapäraks ja eeliseks meie õpilastele.
  • Soovime luua koolikeskkonda, mis toetab mitmekultuurilisust ning kus mitmekultuurilisus toetab õpilaste identiteeti, eesti keele õppimist, õpilaste mitmekesisust, õpitulemusi ning annab meie õpilastele oskused edukaks toimetulekuks mitmekultuurilises maailmas.
  • Õpioskuste parandamine. Õpioskused on lai valdkond, kuid hetkel oleme fookusesse võtnud eelkõige koostöised õppevormid ning lugemisoskuse.

Õpirännet toetab Euroopa Liidu sotsiaalfond.

ERASMUS+ projekt “Forests, water and energy – our interrelated trio of sustainable living”

Projektis osalevad Kirkkoharjun Koulu (Soome), Laagna Gümnaasium ning Theodor-Heuss Realschule Solingenist (Saksamaa). Erasmus+ projekti „Metsad, vesi ja energia – jätkusuutlikuks eluks vajalik kolmik“ ajal keskendutakse rahvusvahelisele dialoogile ja erinevate riikide ja kultuuride tundmaõppimiseks. Omavaheline suhtlus toimub inglise keeles. Projekti koduleht…