VEPA

Alates 2021. aasta sügisest on meie kool liitunud VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengule.

VEPA Käitumisoskuste Mäng Tallinna Laagna Gümnaasiumis…

TORE

Tugiõpilasliikumise idee on Eestisse jőudnud Soomest, kus see on aastakümnete jooksul laienenud valdavasse osasse üldhariduskoolidest, kuid ka kutsekoolidesse. Eestis alustati 1996. aastal. Välja on töötatud oma metoodika tugiőpilaste ja juhendajate koolitamiseks ning kujunemas on üle-eestiline vőrgustik.

TORE on tugiõpilaste grupp, kellega saadakse nädalas korra kokku ja kellega koos muljetatakse oma nädalast, mängitakse ja saadakse uusi sõpru. Tehakse ka arendavaid ülesandeid, mis tulevad kasuks nii õpilasele kui ka õpetajale.

TORE töörühm ootab kõiki, kes tunnevad, et TORE on just neile!

TORE töörühma kuuluvad Sanna Nõmm, Kadilii Vellend ja Marin Möllits 12. klassist, õpetaja Piret Pajuste ning sotsiaalpedagoog Cätlin Juursalu.

Loe lisaks…

Liikuma Kutsuv Kool

Programm algatati 2016. aastal. Liikuma kutsuva kooli võrgustikukoole toetatakse selles, et nad leiaksid koolipäeva jooksul õpilaste liikumisaktiivsuse võimalusi. Koolid töötavad koostöös õpilaste ja õpetajatega välja ning viivad ellu tegevuskava koolipäeva liikumisaktiivsuse suurendamiseks. Lisaks arendatakse ja testitakse meetodeid ainetundide liikumisaktiivsuse suurendamiseks. Tallinna Laagna Gümnaasium liitus programmiga 2018. aastal.

Liikuma Kutsuva Kooli blogi…

ERASMUS+ õpirände projekt “Mitmekeelsus on eelis”

Projekti raames sõidavad kümme Tallinna Laagna Gümnaasiumi õpetajat Euroopasse töövarjutama või kursusele ning jagavad hiljem kuuldut-nähtut kolleegidega. Õpirände eesmärgid on:

  • Muuta mitmekeelsest õpilaskonnast tulenev väljakutse kooli positiivseks omapäraks ja eeliseks meie õpilastele.
  • Soovime luua koolikeskkonda, mis toetab mitmekultuurilisust ning kus mitmekultuurilisus toetab õpilaste identiteeti, eesti keele õppimist, õpilaste mitmekesisust, õpitulemusi ning annab meie õpilastele oskused edukaks toimetulekuks mitmekultuurilises maailmas.
  • Õpioskuste parandamine. Õpioskused on lai valdkond, kuid hetkel oleme fookusesse võtnud eelkõige koostöised õppevormid ning lugemisoskuse.

Õpirännet toetab Euroopa Liidu sotsiaalfond.

Siseterviserada “Laagna kanal”

Meie koolis on 600 meetri pikkune siseterviserada, mida võib läbida igal ajal – kas lihtsalt vahetunnis või ka tunni ajal, lõimides raja tegevused õppeainega. Rajal olles saab teha erinevaid harjutusi ning pisut ka nuputada. Kavas on tegevusi ja ülesandeid rajal pidevalt uuendada ning täiendada, et õpilastel oleks huvitav ja paljud koolitunnis vajalikud tarkused saaksid rajal liikudes selgeks. Terviseraja idee algatajaks on tänase 11. klassi noormehed eesotsas Siim Kruusimäega. Kooli siseterviserada kavandati ja planeeriti koostöös MTÜ Siseterviserajad juhi Alo Lõokesega.

Kiusamisest vabaks!

“Kiusamisest vabaks!” on kiusamist ennetav programm, mida kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks. Programmi eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit. Sümbol Sõber Karu rõhutab programmi põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust, julgust. Loe lisaks…

Roheline kool

Tallinna laagna Gümnaasium liitus Rohelise kooli programmiga 2018. aastal. Meie kooli koordinaator on huvijuht Kaja Kalmer.

Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE), mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 riigist. Eesti liitus programmiga 2016. aastal, mil programmiga liitumise soovi avaldas 37 Tallinna lasteaeda ja kooli. 2018. aasta septembriks oli programmiga liitunud 75 õppeasutust. 

Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks koostöölepingu Tartu Keskkonnahariduse Keskusega. Programmi Eesti koordinaator on Eeva Kirsipuu–Vadi, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus eeva.vadi@gmail.com.

Rohelise kooli blogi…

Lõppenud projektid

ERASMUS+ projekt “Forests, water and energy – our interrelated trio of sustainable living”

Projektis osalevad Kirkkoharjun Koulu (Soome), Laagna Gümnaasium ning Theodor-Heuss Realschule Solingenist (Saksamaa). Erasmus+ projekti „Metsad, vesi ja energia – jätkusuutlikuks eluks vajalik kolmik“ ajal keskendutakse rahvusvahelisele dialoogile ja erinevate riikide ja kultuuride tundmaõppimiseks. Omavaheline suhtlus toimub inglise keeles. Projekti koduleht…

Andmed uuendatud 28.11.2023