NOORSOOPOLITSEI

Igal koolil on oma noorsoopolitseinik. Meie kooli noorsoopolitseinik on Kiira Kuznetsova-Tšupin. Noorsoopolitsei ülesandeks on noorte ja laste ohtu sattumise riski vähendamine, sh laste süütegude ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine. Noorsoopolitseinike poole võib pöörduda iga inimene, kel on lastega seotud mure või probleem.

TLG noorsoopolitseinik:
Kiira Kuznetsova-Tšupin
Telefon: +372 612 4836
E-post: kiira.kuznetsova-tsupin@politsei.ee
Ametikoha aadress: P. Pinna 4, 13615 Tallinn

LASNAMÄE LASTEKAITSE TALITUS

Lasnamäe linnaosal on lastekaitse talitus, mis asub Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hoones.

Lasnamäe lastekaitse spetsialistid on jaotatud teeninduspiirkondadesse. Oma piirkonnale vastava lastekaitse spetsialisti vastuvõtuajad ja kontakti leiad siit.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Infotelefon: +372 645 7700 | +372 645 7718
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
Koduleht: www.tallinn.ee/lasnamae
Facebook: www.facebook.com/Lasnamae
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Linnaosa valitsuse läheduses peatuvad bussid 31, 39, 67 ja 68.

ABILIINID

Lasteabi nõuandetelefon116 111www.lasteabi.ee
Hädaabi112www.112.ee
Politsei112www.politsei.ee
Kaasava Hariduse Keskus+372 5354 4112www.kaasavharidus.ee
Tallinna vaimse tervise keskus+372 627 6640
+372 5551 1233
www.vaimnetervis.ee
Koolipsühholoogide nõuandeliin (eesti keeles, E–R 16:00 – 20:00)1226
Koolipsühholoogide nõuandeliin (vene keeles, T 16:00 – 20:00)1227
MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm+372 506 9658www.lastekriis.ee
MTÜ Eluliin+372 655 8088www.eluliin.ee
MTÜ Eluliin (vene keeles)+372 655 5688www.eluliin.ee
MTÜ Eluliin uimasti ja HIV/AIDSi tasuta anonüümne tugitelefon1707www.eluliin.ee
MTÜ Eluliin psühholoogiline kriisinõustamine+372 631 4300www.eluliin.ee
Perearsti nõuandetelefon1220www.1220.ee
Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliinik ja laste vaimse tervise keskusRegistratuur: +372 678 7400
Nõustamine: +372 678 7422
www.lastehaigla.ee
www.lastehaigla.ee/vaimse-tervise-keskus
Tallinna Lastehaigla tasuline nõuandeliin uimastiprobleemide korral (24h)+372 697 7292www.lastehaigla.ee/vaimse-tervise-keskus
Tallinna PerekeskusÜldine: +372 655 6970
Tugiisik: +372 655 6088
Tugiisik: +372 526 8584
Pereteenistus: +372 527 8352
Pereteenistus: +372 527 8259
www.pk.ee
www.pk.ee/abipshholoognustamine
Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus, sh arvuti- ja internetisõltuvusega seotud küsimused15 410www.15410.ee
Ohvriabiteenus Sotsiaalkindlustusametis+372 612 1360www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi
MTÜ Kesklinna Perenõustamiskeskus+372 620 7342www.pereteraapia.com
Naiste kriisikodu+372 526 4697www.naisteabi.ee
www.avasilmad.eu
Eesti Naiste varjupaikade liit1492www.naisteliin.ee
Noorte usaldustelefon (N–L 19:00 – 22:00)+372 646 6666
Oma Pere MTÜ
Psühholoogiline nõustamine, mentorlus, grupi nõustamine ja supervisioon, interneti- ja telefoninõustamine lapsendatud laste peredele, eestkoste- ja hooldusperedele
+372 5645 9945www.omapere.ee
Haigekassa info16 363www.haigekassa.ee
Tallinna Laste Tugikeskus
Vanemate ja noorte koolitused ja psühhosotsiaalne abi
+372 655 6971www.lastetugi.ee
Mürgistusteabeliin16 662www.16662.ee
Usaldustelefon (eesti keeles, iga päev 19:00 – 23:00)126
Usaldustelefon (vene keeles, iga päev 19:00 – 23:00)127
Tugirühmade infotelefon aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste vanematele+372 641 1188elf.ee/tugiruhmad
MTÜ Living for Tomorrow
Seksuaalkasvatusalane haridus ja inimkaubanduse ennetamine
+372 660 7320www.lft.ee
Narkopolitsei vihjetelefon+372 612 4465www.politsei.ee/et/vihje-saatmine
Kristlik usaldustelefon (E–P 9:00 – 21:00)+372 600 6439
Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik+372 617 2521www.regionaalhaigla.ee
Õigusabi vähekindlustatutele+372 601 5122www.otb.ee
Tallinna õppenõustamiskeskus+372 640 4938
+372 5804 8259
tonkeskus.ee

KASULIKUD KODULEHED

Ohvriabiwww.ohvriabi.ee
Rajaleidjawww.rajaleidja.ee
E-nõustamiskeskuslahendus.net
Noorte seksuaaltervise ja internetisõltuvuse alane nõustamiskeskuswww.amor.ee
Peaasjad MTÜ e-nõustaminepeaasi.ee
Perekeskus Sina ja Mina e-nõustaminewww.sinamina.ee
Tallinna Laste Turvakeskuswww.lasteturva.ee
Tervise Arengu Instituudi infolehed alkoholi ja narkootikumide kohtaalkoinfo.ee
www.narko.ee
Tervise Arengu Instituudi terviseinfowww.terviseinfo.ee
Vaimse Tervise nõustamine noorele, lapsevanemale, spetsialistile ja spetsialistide kontaktid eesti ja vene keelesenesetunne.ee
Lasteombudsmanwww.oiguskantsler.ee
Perekeskus Sina ja Minawww.sinamina.ee
Noorte vaimse tervise portaalpeaasi.ee
Toitumise infolehttoitumine.ee
Vaikuseminutidvaikuseminutid.ee
Targalt internetiswww.targaltinternetis.ee
MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liitwww.lasterikkad.ee
MTÜ Lastekaitse Liitwww.lastekaitseliit.ee
Sotsiaalkindlustusametwww.sotsiaalkindlustusamet.ee

NOORTEORGANISATSIOONID

Eesti 4H
www.eesti4h.ee
Head (pea) – mõtlemine, Heart (süda) – sõbrad, Hands (käed) – isetegemine, Health (tervis) – elustiil
4H peamiseks ülesandeks on toetada laste ja noorte mitmekülgset arengut, pakkudes neile ise tegemise võimalusi ning teadmisi ja praktilisi kogemusi oma elu korraldamiseks – õpime tegutsedes.
Eesti Gaidide Liidu Noortekogu
www.gaidid.ee
Eesti Gaidide Liit on rahvusvahelise gaidluse põhimõtetel tegutsev noorteorganisatsioon, mis pakub tegevust igas vanuses noortele. See on organisatsioon, mis harib noori huvitaval ning lõbusal viisil.
Eesti Noorteühenduste Liit
enl.ee
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on 2002. aastal loodud katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. ENL-i peamine eesmärk on pakkuda noorteühendustele, noortekogudele ja noortevolikogudele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noorte poliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.
Eesti Skautide Ühing
skaut.ee
Eesti Skautide Ühing ehk ESÜ on noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon, mis on osa üle 40 miljoni liikmega skautide maailmaorganisatsioonist. Meie eesmärgiks on luua Eestis elavatele noortele mitmekesine keskkond, mis annab julguse end proovile panna, leida üles oma tugevused ja sirguda aktiivseteks, hästi toimetulevateks ja erinevustesse sallivalt suhtuvateks kogukonna liikmeteks.
Eesti Õpilasesinduste Liit
www.opilasliit.ee
Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL) on õpilasesinduste mittetulunduslik ühendus, mis esindab Eesti õpilasi, seisab nende huvide eest, kaitseb nende õigusi ning edendab õpikeskkonda ja koolielu. EÕEL seisab õpilasesinduste järjepidevuse eest ning toetab nende arengut. Läbi oma liikmete esindab EÕEL ligi 100 000 õpilast üle Eesti ning on seega suurim õpilasi esindav noorteorganisatsioon Eestis.
Kodutütred
www.kodutytar.ee
Kodutütred on Kaitseliidu tütarlaste organisatsioon, mis tegutseb aktiivselt paljudes valdkondades. Hakkama saadakse kõigega ‒ olgu see siis käsitöö, toidu tegemine, ellujäämine looduses, sõdurioskused, orienteerumine või hoopis mõni muu spordiala. Kodutütred õpivad ja omandavad teadmisi läbi praktilise tegevuse. Korraldatakse õppuseid, laagreid ja koondusid. Palju ühisüritusi peetakse koos Noorte Kotkaste ja Naiskodukaitsega.
Noored Kotkad
www.nooredkotkad.ee
Noored Kotkad on organisatsioon, mis koondab ligi 3500 noormeest üle Eesti, kes kõik soovivad kodumaa jaoks midagi ära teha. Noored Kotkad on veendunud, et noormees, kes on kuulunud noorkotkaste ridadesse, saab teatud olukordades elus märksa paremini hakkama kui see, kes ei oma noorkotka kogemust. Noorkotkastel on mitmeid ühistegevusi: koos käiakse langevarjuga hüppamas, purilennukiga lendamas, sukeldumas, suusatamas, matkamas, lastakse erinevatest relvadest, mängitakse kabet ja malet, orienteerutakse ja tehakse palju muud huvitavat.
Ühise Eesmärgi Nimel
www.yen.ee
Projekt „Ühise Eesmärgi Nimel“ loodi asenduskodust elluastuvate ja -astunud noorte abistamiseks. Projekti peamine eesmärk on:
1. luua tugigrupp asenduskodu hoolduselt ellu astuvatele ja -astunud noortele;
2. muuta tugigrupi töö nähtavaks teistele noortele ja koostööpartneritele;
3. tagada tugigrupi jätkusuutlikkus ja areng.