Eesti keele lisaõpe on mõeldud muu kodukeelega lastele, kellel on raske aru saada tunnis õpetaja jutust, selgitusest, korraldusest. Õppetegevus toimub eesti keeles.

 

Eesmärkideks on:

 • alustada õige häälduse õppimist;
 • arendada suhtlusoskust;
 • arendada mälu ja tähelepanu;
 • arendada sõnavara;
 • suunata õpituid sõnu ja fraase kasutama tähenduslikes olukordades;
 • tekitada huvi eesti keele, selles keeles kogemuste või info hankimise vastu.

 

Laps omandab julguse suhelda eesti keeles.

Keeleõpetuse põhimõtted on järgmised:

 • elulisus;
 • vaheldusrikkus;
 • köitvus;
 • mängulisus;
 • lihtsamalt keerulisemale;
 • kordamine.