Mis on kogupäevakool?

Kogupäevakooli (KPK) üldine eesmärk on pakkuda eesti keele õpet ja sotsiaalset ning kultuurilist arengut läbi huvitegevuse. Samuti on kogupäevakooli oluline osa õppetöö mitmekesistamine ning õpilaste vaba aja kvaliteetselt sisustamine samal ajal õpilaste üle piisava järelevalve tagamisega.

Kogupäevakoolis osalevatel õpilastel on võimalus pärast tavapärase õppetöö lõppu jätkata päeva oma koolis, kus keskkond on tuttav ning turvaline. Õpilane ei pea liikuma erinevate asutuste vahel. Kogupäevakoolis ühendatakse õppekavajärgne õppimine ja huvitegevus üheks tervikuks. Kõik huviringid on eesmärgistatud nii, et toetada õpilase akadeemilist edasijõudmist ja eesti keele õpet.

Kogupäevakooli tegevust rahastatakse „Huvihariduse ja -tegevuse projektist“. Kooli poolt esitatud taotlust ei rahastatud täismahus, kuid piisavalt, et pakkuda kogupäevakooli 4 rühmale ehk kokku 80 õpilasele.

Milline kogupäevakool välja näeb?

Kogupäevakool algab pärast õppetunde ja kestab kuni kella 15:00-ni.

Avatud on 4 KPK rühma. Iga KPK rühm saab nädalas ühe täiendava eesti keele õppetunni KPK raames. Kõikide rühmade õpilased saavad osaleda 2-3 huviringis, mis võimaldab õpilastel omandada uusi oskusi, pakub emotsionaalset heaolu ning aitab paremini koolikeskkonnaga kohaneda.

Õppeaasta keskel (veebruari alguses) toimub huviringide vahetus ja õpilastel on võimalus osa saada uutest huvitavatest tegevustest.

Huviringide juhendajad on meie kooli aineõpetajad. Huviringid on järgmised: sport, tants, draama, robootika, saviring, loovus, TORE. Iga rühm käib pärast koolitunde õuetunnis (kui ilm seda vähegi võimaldab), et õpilased saaksid ka värskes õhus mängida.

KOGUPÄEVAKOOLI TUNNIPLAAN