Kiire infotehnoloogia arengu ajastul E-riigi kodanikena on meie noortel soov ja kohustus olla mitte ainult kursis, vaid saada ka uute tehnoloogiate alal „tegijateks” ja eestvedajateks.

Vastav õppekava on valminud meie kooli IT valdkonna õpetajate koostööna, õppetööd viivad läbi meie kooli vastava ala spetsialistid, kaasates vajadusel Tartu Ülikooli Matemaatika–informaatikateaduskonna lektoreid.

Õpitakse tundma riist– ja tarkvara, pilditöötlust ja kujundamist, kontoritarkvara ja multimeediat. Suure osa õppetööst hõlmab programmeerimine. Lisaks on võimalus tutvuda 2D– ja 3D–joonestamise ning graafilise disainiga. Kursuse lõpuks on võimalus valida lõpuprojekt ja eksam.

Läbitud õppekava annab võimaluse IT alal tööle asuda, seal ennast edasi täiendades, või jätkata õpinguid IT Kolledžis ja TTÜ vastavatel erialadel.