Käesoleval õppeaastal tegutseb Tallinna Laagna Gümnaasiumis huviringi rühmi kokku 19. Erinevaid huvialaringe on 13, nendest 4 huviringi on saanud rahastuse Haridus- ja Teadusministeeriumilt. Kooli ruumides pakuvad erinevad organisatsioonid võimalust nii enda kui teiste koolide õpilastel erinevate huvialadega tegeleda. Huviringide koondtabelis on ringide toimumise ajad, ruumide info ja õpetajate kontaktid, samuti organisatsioonide nimed, kes kooli ruumides huvitegevust pakuvad. Huviringi nimetuse juurde on kirjutatud, millise klassi õpilastele ring kõige paremini sobib.

Kooli ruumides tegutsevate huviringide koondtabel.

Muinasjutu ja meisterdamise ring
Kuulame muinasjutte, põnevaid lugusid, uudistame vahvaid lasteraamatuid. Kuuldud loo põhjal saavad lapsed joonistada ja proovida käteosavust meisterdamises. Joonistamise ja meisterdamise vahendid soetab lapsevanem.
1.–2. klass
Juhendaja Maia Kasak
Vaata lisaks!

Robootika
Robootika on teaduse ja tehnika haru, mis tegeleb robotite väljamõtlemise, ehitamise ja kasutamisega. Robootikaga tegeledes oled tihedalt seotud ka informaatika ja elektroonikaga. Nutikamad ja tublimad õpilased osalevad Eesti suurimal robootikaüritusel “ROBOTEX”.
1.–3. klass
Juhendaja Kristel Miller
4.–8. klass
Juhendaja Siim Kruusimäe
Vaata lisaks!

Teadusring
Teadusringi eesmärgiks on äratada lastes huvi loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna vastu ning võimaldada sooritada lastel mitmekesiseid ea- ja jõukohaseid uurimusliku suunitlusega katseid. Laboratoorsete tööde kaudu omandatakse uusi praktilisi teadmisi bioloogiast, keemiast ja füüsikast ning tutvutakse lihtsamate laboris kasutatavate katsevahendite ja ohutusnõuetega. Teadusring aitab õpilastes kujundada loodust ja elukeskkonda säästvaid eluviise.
2.–8. klass
Juhendaja selgumisel
Vaata lisaks!

Mudilaskoor
Mudilaskoori eesmärk on tunda rõõmu muusikast ning süvendada armastust koorimuusika vastu. Mudilaskooris laulavad kooli noorema vanuseastme lauljad. Mudilaskoor esineb kooli aktustel ja kontsertidel. Repertuaaris on a cappella ja 2-häälsed laulud vastavalt tähtpäevadele. Mudilaskoor osales 2017. aastal XII Noorte laulu- ja tantsupeol ning  2019. aastal XXVII üldlaulupeol “Minu arm”. Mudilaskoor omab I kategooria mudilaskoori tiitlit.
1.–5. klass
Juhendaja Lii Leitmaa
Vaata lisaks!

Ansambel
Ansamblis laulavad väga musikaalsed noored, kes kaunistavad kooli sündmusi esitustega, mis vajavad nõudlikumat lauluoskust.
4.–5. klass
Juhendaja Lii Leitmaa
Vaata lisaks!

Lastekoor
Lastekoori on oodatud 5.–9. klassis õppivad lauluhimulised noored. Koori eesmärk on arendada lauluoskust nii läbi vajaliku hääleseade kui ka erineva karakteriga mitmehäälsete laulude õppimise. Lastekoor osales 2017. aastal XII noorte laulu- ja tantsupeol ning 2019. aastal XXVII üldlaulupeol. Sel hooajal on plaanis esineda mitmetel kooli traditsioonilistel kontsertidel, et aasta pärast veel edukamalt XIII noorte laulu- ja tantsupeol “Püha on maa” osaleda!
5.–9. klass
Juhendaja Mariah-Theresa Turbel
Vaata lisaks!

Noortekoor
Noortekoori on oodatud gümnaasiumis õppivad lauljad nii mees- kui naissoost, kellele meeldib koorimuusika, esinemine ja ühise eesmärgi nimel vaeva nägemine. Kõike seda läbi uue ja arendava lauluvara, põnevate harjutuste ja toreda seltskonna! Kooli segakoor osales 2017. aastal XII noorte laulu- ja tantsupeol “Mina jään” ning 2019. aastal XXVII üldlaulupeol “Minu arm”. Sellel hooajal on plaanis esineda mitmetel kooli traditsioonilistel kontsertidel, et aasta pärast veel edukamalt XIII noorte laulu- ja tantsupeol “Püha on maa” osaleda!
10.–12. klass
Juhendaja Mariah-Theresa Turbel
Vaata lisaks!

Vokaalansambel
Gümnaasiumi õpilastest moodustuv segaansambel, kus lauldakse eriilmelisi lugusid omapärastes seadetes. Esinetakse kooli erinevatel traditsioonilistel kontsertidel.
10.-12. klass
Juhendaja Mariah-Theresa Turbel
Vaata lisaks!

Koolibänd
Koolibändis saadakse pillimängu ja koos musitseerimise oskus. Koolibänd esineb kooli üritustel ning korraldab koolis ja väljaspool kooli ka iseseisvaid kontserte.
9.–12. klass
Juhendaja Igor Besstšotnov
Vaata lisaks!

Näitering
Näiteringi eesmärgiks on õppida sõnalist eneseväljendamisoskust, lavatunnetust, loovust ja enesekindlust. Näitering on ühtehoidev ja teineteist toetav seltskond, sest ainult nii sünnib laval hea koostöö. Näitering pakub teatrielamust nii enda kooli õpilastele kui ka väljaspool kooli (näiteks lasteaia lastele teatrielamusi luues).
8.–12. klass
Juhendaja Kaja Kalmer
Vaata lisaks!

Kunstiring
Kunstiringis on õpilastel võimalus loovaks eneseväljenduseks läbi käelise tegevuse. Õpitakse kasutama erinevaid tehnikaid ja materjale. Kunstiringi õpilaste töid eksponeeritakse kooli näitustel.
3.–7. klass
Juhendaja Eve Ader
Ring on tasuline!
Vaata lisaks!

Kaja Kalmer
Huvijuht
huvijuht[ät]laagna.edu.ee