Vastuvõtt 1. klassi õppeaastaks 2023/2024

Tallinna Haridusamet määrab lapsed rahvastikuregistri alusel elukohajärgsesse kooli. Lapsevanem saab esitada taotluse kooli määramiseks 1.–15. märtsini 2023 eKooli kaudu või paberil Tallinna Haridusametile.

Esimesse klassi astumise info Haridusameti kodulehel.

Vastuvõtt 1. klassi toimub Tallinna Haridusameti poolt Tallinna Laagna Gümnaasiumisse määratud õpilaste nimekirja alusel. Koolikohast loobumisest palume teada anda hiljemalt 10. juuniks e-posti aadressil kantselei@laagna.edu.ee või märkida loobumine eKoolis. Vabadele kohtadele võtame õpilasi vastu alates 11. juunist.

A-klass on võõrkeeleklass. 2. klassis algab prantsuse keele, 4. klassis inglise keele ja 7. klassis vene keele õpe.

Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid (palume hiljemalt 1. juuliks 2023 tuua kooli kantseleisse):

  1. Lapse tervisekaart
  2. Digifoto fail õpilaspileti jaoks saata e-postile: kantselei@laagna.edu.ee
    – faili nimi peab olema lapse isikukood
    – .jpg laiendiga
  3. Vanema avaldus kooli blanketil (saab täita koolis)
  4. Lapse sünnitõend
  5. Lapsevanema isikut tõendav dokument
  6. Koolivalmiduskaart (saab lasteaiast pärast lõpetamist)

Kooli kantselei on avatud E–R kell 09:00–14:00.