Vastuvõtt 1. klassi õppeaastaks 2024/2025

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab lapsed rahvastikuregistri alusel elukohajärgsesse kooli. Lapsevanem saab esitada taotluse kooli määramiseks 1.–15. märtsini 2024 eKooli kaudu või paberil Tallinna Haridusametile.

Esimesse klassi astumise info Haridusameti kodulehel.

Vastuvõtt 1. klassi toimub Tallinna Haridusameti poolt Tallinna Laagna Gümnaasiumisse määratud õpilaste nimekirja alusel. Koolikohast loobumisest palume teada anda hiljemalt 10. juuniks e-posti aadressil kantselei@laagna.edu.ee või märkida loobumine eKoolis. Vabadele kohtadele võtame õpilasi vastu alates 11. juunist.

A-klass on võõrkeeleklass, kus 2. klassis algab prantsuse keele ning 4. klassis inglise keele õpe.

Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid:

  1. Lapse tervisekaart
  2. Digifoto fail õpilaspileti jaoks saata e-postile: kantselei@laagna.edu.ee
    – faili nimi peab olema lapse isikukood
    – .jpg laiendiga
  3. Vanema avaldus kooli blanketil (saab täita koolis)
  4. Lapse sünnitõend
  5. Lapsevanema isikut tõendav dokument
  6. Koolivalmiduskaart (saab lasteaiast pärast lõpetamist)

Täpsema info dokumentide esitamise kohta saavad Tallinna Laagna Gümnaasiumisse määratud laste vanemad kirjaga mai teises pooles.

Andmed uuendatud 24.04.2024