Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1.–15. märtsini 2020. Alates 1. märtsist saab lapsevanem esitada taotluse lapse kooli määramiseks eKooli kaudu või paberil Tallinna Haridusametile.

Esimesse klassi astumise info Haridusameti kodulehel.

Vastuvõtt 1. klassi toimub Tallinna Haridusameti poolt Tallinna Laagna Gümnaasiumisse määratud õpilaste nimekirja alusel. Koolikohast loobumisest palume teada anda hiljemalt 10. juuniks e-posti aadressil sekretar[ät]laagna.edu.ee või märkida loobumine e-Koolis. Vabadele kohtadele võtame õpilasi vastu alates 11. juunist.

Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid (palume hiljemalt 1. juuliks 2020 tuua kooli kantseleisse):

  1. Lapse tervisekaart
  2. Digifoto fail õpilaspileti jaoks
    – faili nimi peab olema lapse isikukood
    – .jpg laiendiga
  3. Vanema avaldus kooli blanketil (saab täita koolis)
  4. Lapse sünnitunnistus/tõend
  5. Lapsevanema isikut tõendav dokument
  6. Koolivalmiduskaart (saab lasteaiast peale lõpetamist)

A-klassi õpilastele algab alates 2. klassist prantsuse keele õpe.

Kooli kantselei on avatud E-R kl 9.00-14.00.