Tervis on iga inimese kõige suurem isiklik vara, mida tihti mõistetakse alles siis, kui midagi on juhtunud. Tervis on mööduv. Valitud õppesuund aitab noortel mõista tervise tähtsust ja annab teadmisi, kuidas seda hoida ja pikendada.

Õppekava on valminud koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga, õppetööd viivad läbi kõrgkooli õppejõud, osa õppetööst toimub kõrgkooli õppeklassides.

Õpitakse tundma inimese anatoomiat ja füsioloogiat, esmaabi ja hoolduse aluseid, isiksuse arengut, tervisemõjureid, sõltuvuskäitumist, farmaatsiat, õiget toitumist ja toetuse võimalusi erinevates olukordades. Lisaks saab veel 35 tundi ladina keelt.

Läbitud õppekava annab võimaluse meie gümnaasiumi lõpetajatel tunda endas soovi töötada tervishoiualal ja  loob võimalused asuda õppima Tervishoiu Kõrgkooli.