Kliimamuutused

Kliima soojenemine on täna üks kõige kiiremat lahendust

vajavatest globaalsetest probleemidest.

Meri ja rannik

Peamised ohud maailmamerele on intensiivne kalastamine, ebapiisav kaitse, turism, laevandus, nafta, maagaas, reostus.

Rannikupiirkond on ala, kus meri mõjutab oluliselt maismaa elukeskkonda ning maismaa mõjutab oluliselt mere elukeskkonda.

Vesi

Vesi on elusorganismide peamine koostisosa ja on elulise

tähtsusega organite funktsioneerimisel ja termoregulatsioonis.