Vastuvõttu 10. klassi reguleerivad Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja Tallinna Laagna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord.

Tallinna Laagna Gümnaasiumi 10. klassi kandideerijad saavad valida kahe õppesuuna vahel:

  • Tervishoid 
  • Infotehnoloogia

Tallinna Laagna Gümnaasiumis on B2-tasemel võõrkeeleks inglise keel või prantsuse keel, B1-tasemel võõrkeeleks vene keel ning kolmandaks võõrkeeleks saksa, prantsuse või soome keel.

Vastuvõtt 10. klassi õppeaastaks 2022/2023

10. klassi võetakse õpilasi vastu konkursi alusel. Konkursi kriteeriumid on:

  • 9. klassi tunnistuse 9 aine keskmine hinne (eesti keel, kirjandus, matemaatika, inglise keel, ajalugu, bioloogia, füüsika, keemia, ühiskonnaõpetus);
  • sisseastumiskatsete* tulemused;
  • vestlus koolis või COVID-19 ja teiste nakkusohtlike viiruste tingimustes veebi vahendusel.

* Sisseastumiskatsed viiakse läbi kirjalike testidena eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles või Covid-19 ja teiste nakkusohtlike viiruste tingimustes essee kirjutamine veebi vahendusel avatud kaameraga.

Katsed toimuvad 6. aprillil kell 15:00.

10. klassi õpilaskandidaadiks saad registreerida SIIN.
Tunnistuse (va Tallinna Laagna Gümnaasiumi õpilased) palume saata e-posti teel aadressile oppealajuhatajad[ät]laagna.edu.ee.

Kandidaadid kutsutakse vestlusele kõikide testide (sh essee) tulemuste ja 9. klassi tunnistuse hinnete järgi moodustunud pingerea alusel. 

Vestlused õpilaskandidaatidega viiakse läbi pärast kirjalike katsete toimumist aprillikuu jooksul.

Õpilaskandidaatide nimekirja arvatavaid ja mittearvatavaid kandidaate teavitatakse e-kirja teel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vestlusvooru.

Konkursi edukalt läbinud õpilane võetakse vastu gümnaasiumiklassi, kui ta on esitanud kantseleisse vajalikud dokumendid (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, isiklik avaldus kooli vastuvõtmiseks koos lapsevanema nõusolekuga ning isikut tõendava dokumendi koopia).

Lisainformatsioon: laagna[ät]laagna.edu.ee