Vastuvõttu 10. klassi reguleerivad Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja Tallinna Laagna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord.

Tallinna Laagna Gümnaasiumi 10. klassi kandideerijad saavad valida kahe õppesuuna vahel:

  • Tervishoid 
  • Infotehnoloogia

Tallinna Laagna Gümnaasiumis on B2-tasemel võõrkeeleks inglise keel või prantsuse keel, B1-tasemel võõrkeeleks vene keel ning kolmandaks võõrkeeleks saksa, prantsuse või soome keel.

Vastuvõtt 10. klassi õppeaastaks 2023/2024

10. klassi võetakse õpilasi vastu konkursi alusel. Konkursi kriteeriumid on:

  • 9. klassi tunnistuse 9 aine keskmine hinne (eesti keel, kirjandus, matemaatika, inglise keel, ajalugu, bioloogia, füüsika, keemia, ühiskonnaõpetus);
  • sisseastumistestide* tulemused;
  • motivatsioonikiri;
  • vestlus.

* Sisseastumistestid viiakse läbi digitaalselt kasutades HARNO Moodle lahendust. Tutvu katsetega Gümnaasiumi e-sisseastumistest 2023.

10. klassi õpilaskandidaadiks saad registreerida SIIN 15. veebruarist kuni 28. märtsini 2023.

Testile registreerimine toimub EIS-is (link viib sisse logimise järel õigele registreerimisvormile).
Testile saavad registreerida 9. klassi õpilased 14.–28. märtsil (14.–15. märts saavad õpilased valida soorituskohaks ainult oma kooli (kui kool korraldab sisseastumistesti), 16.–28. märts saavad õpilased valida soorituskoha nende koolide hulgast, kus on vabu kohti).

21. aprillil 2023 kell 09:00 sisseastumistesti sooritamine

Õpilaskandidaat saadab kirjaliku testi sooritamise päevaks tunnistuse koopia ja motivatsioonikirja (~300 sõna) e-kirjaga aadressile oppealajuhatajad[ät]laagna.edu.ee

Kandidaadid kutsutakse vestlusele kõikide testide tulemuste ja 9. klassi tunnistuse hinnete järgi moodustunud pingerea alusel. 

Vestlused õpilaskandidaatidega viiakse läbi pärast kirjalike katsete toimumist 24. aprillist kuni 9. maini 2023.

Õpilaskandidaatide nimekirja arvatavaid ja mittearvatavaid kandidaate teavitatakse e-kirja teel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vestlusvooru.

Konkursi edukalt läbinud õpilane võetakse vastu gümnaasiumiklassi, kui ta on esitanud kantseleisse vajalikud dokumendid (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, isiklik avaldus kooli vastuvõtmiseks koos lapsevanema nõusolekuga ning isikut tõendava dokumendi koopia).

Lisainformatsioon: laagna[ät]laagna.edu.ee