Vastuvõttu 10. klassi reguleerivad Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja Tallinna Laagna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord.

Tallinna Laagna Gümnaasiumi 10. klassi kandideerijad saavad valida kahe õppesuuna vahel:

  • Tervishoid 
  • Infotehnoloogia

Tallinna Laagna Gümnaasiumis on B2-tasemel võõrkeeleks inglise keel või prantsuse keel, B1-tasemel võõrkeeleks vene keel ning kolmandaks võõrkeeleks saksa või prantsuse keel.

10. klassi võetakse õpilasi vastu konkursi alusel. Konkursi kriteeriumid on:

  • 9. klassi tunnistuse 7 aine keskmine hinne (eesti keel, kirjandus, matemaatika, inglise keel, ajalugu, bioloogia, füüsika);
  • eesti keele testi tulemus;
  • matemaatika testi tulemus;
  • inglise keele testi tulemus;
  • vestlus.

Õpilaste vastuvõtt 10. klassi toimub sellel õppeaastal vestluse ja 9. klassi tunnistuse alusel. Katseid sel õppeaastal ei toimu.

Registreerimine 10. klassi õpilaskandidaadiks toimub kuni 15. maini 2020 kooli kodulehel.

10. KLASSI ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMISE VORM

Õpilaskandidaatidega võetakse meili teel ühendust pärast eriolukorra lõppemist riigis.

Konkursi edukalt läbinud õpilane võetakse vastu gümnaasiumiklassi, kui ta on esitanud hiljemalt 29. juuniks 2020 kantseleisse (E–R 09:00 – 14:00) vajalikud dokumendid (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, isiklik avaldus kooli vastuvõtmiseks koos lapsevanema nõusolekuga ning isikut tõendava dokumendi koopia). Nimetatud tähtajaks dokumentide mitteesitamisel kaotab õpilane koha.

Lisainformatsioon: laagna[ät]laagna.edu.ee, tel. +372 6327 323.