Tööpakkumised:
Tööpakkumised asuvad lehel Kontakt => Tööpakkumised.

Eelarve:
Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna kodulehelt.

Riigihanked:
Riigihangetega seonduv teave on leitav riigihangete registrist.

Tallinna Laagna Gümnaasiumi 2022. aasta hankeplaan:
2022. aastal hanked puuduvad.

Tellitud uuringud ja analüüsid:
Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Tuleohutusjärelevalve:
Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Haldusjärelevalve:
Haldusjärelevalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.
Munga 18, Tartu 50088
Telefon: +372 735 0222
E-post: hm[ät]hm.ee

Jõustunud kohtulahendid:
Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Dokumendiregister:
Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Tallinna ametiasutuste dokumendiregistris.