Tööpakkumised:

Tööpakkumised asuvad lehel Kontakt => Tööpakkumised.

Eelarve:

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna kodulehelt.

Riigihanked:

Riigihangetega seonduv teave on leitav riigihangete registrist.

Tallinna Laagna Gümnaasiumi 2023. aasta hankeplaan:

2023. aastal hanked puuduvad.

Tellitud uuringud ja analüüsid:

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Tuleohutusjärelevalve:

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Haldusjärelevalve:

Haldusjärelevalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.
Munga 18, Tartu 50088
Telefon: +372 735 0222
E-post: hm[ät]hm.ee

Jõustunud kohtulahendid:

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Dokumendiregister:

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Tallinna ametiasutuste dokumendiregistris.

Korruptsiooni ennetamine:

  • Korruptsiooni ennetamise eest vastutab koolis direktor Urmas Sadam: direktor[ät]laagna.edu.ee, +372 632 7907.
  • Ametiseisund kaasneb järgmiste töökohtadega: direktor, õppejuht, õppe- ja arendusjuht, õpetaja, huvijuht, infojuht, raamatukoguhoidja, juhiabi, sekretär, haridustehnoloog, spordibaaside administraator.
    Alus: direktori 19.09.2023 käskkiri nr 1-2/2. Käskkiri on kättesaadav ka dokumendiregistri avalikust vaatest.
  • Ostumenetlusega riigihangete korraldamise eest vastutavateks isikuteks on õppejuht, õppe- ja arendusjuht, haridustehnoloog, juhiabi, infojuht, raamatukoguhoidja, spordibaaside administraator.
    Alus: direktori 19.09.2023 käskkiri nr 1-2/3. Käskkiri on kättesaadav ka dokumendiregistri avalikust vaatest.
  • Korruptsiooni ennetamise juhend
  • Koolitusmaterjal