Kliimamuutused

Kliima soojenemine on täna üks kõige kiiremat lahendust

vajavatest globaalsetest probleemidest.

Energia

Energeetikat loetakse väga suure keskkonnamõjuga tegevusvaldkonnaks. Energiatootmise keskkonnamõjud

on seotud maa- ja ressursikasutusega, jäätmete tekke, õhu- ja veereostuse ning kliimaprobleemidega.

Transport

Motoriseeritud transpordivahendid avaldavad keskkonnale olulist

survet ning põhjustavad kliimamuutusi, õhusaastet ja müra.

Rohelise kooli töörühm

 • Kaja Kalmer – töörühma juht
 • Liina Pukk – kooli töötaja
 • Eve Rahkema – kooli töötaja
 • Pille Aasamets – õpetaja
 • Eve Ader – õpetaja
 • Tiina Haavistu – õpetaja
 • Anne Kato – õpetaja
 • Kristi Koosa – õpetaja
 • Minna-Mirjam Kurvits – õpetaja
 • Kristel Miller – õpetaja
 • Piret Pajuste – õpetaja
 • Marina Velitška – õpetaja
 • Kaiu Viidik – õpetaja
 • Liivia Arvisto – õppealajuhataja
 • Kaarina Seidelberg – vilistlane
 • Agnes Mägismaa – lapsevanem
 • Milana Barovskaja – õpilane
 • Mirgrit Helm – õpilane
 • Kristelle Keskla – õpilane
 • Caitlyn Kõrgemaa – õpilane
 • Anne-Ly Lipard – õpilane
 • Birgit Mandre – õpilane
 • Eliis Org – õpilane
 • Laura Palgi – õpilane
 • Elisebeth Pikorainen – õpilane
 • Sirli Pütsepp – õpilane
 • Adeele Katriin Seljamäe – õpilane
 • Greta Kristiina Teigar – õpilane