Ootame kooliteed alustavaid õpilasi Tallinna Laagna Gümnaasiumisse prantsuse keelt õppima!

2011. aastast alates on Tallinna Laagna Gümnaasiumis igal sügisel avatud üks klass, kus hakatakse esimese võõrkeelena õppima prantsuse keelt. Prantsuse keele õpe algab 2. klassis, hiljem lisanduvad võõrkeelena inglise ja vene keel. Prantsuse keele klasside õpilased saavad lisaks keeleoskusele põhjalikumad teadmised Prantsusmaa ja teiste prantsuskeelsete riikide kultuurist.

Sageli on lapsevanemad seisukohal, et esimese võõrkeelena peaksid lapsed õppima inglise keelt. See on täiesti arusaadav, on ju inglise keelest kujunenud uus üleilmne suhtluskeel, mille head oskust peame endastmõistetavaks. Soovimata kuidagi vähendada inglise keele tähtsust, oleme meie veendunud, et võõrkeeleõpet ei pea alati alustama kõige levinumast ja tänu sellele ka lihtsamini omandatavast võõrkeelest. Võib-olla tasuks alustada hoopis uue ja huvitava keelega, mille oskus annab hilisemas elus eelise seal, kus seda oodatagi ei oska?

Küsimusele „Millist võõrkeelt õppida esimesena?“ on põhjaliku vastuse andnud endine Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender oma 2005. aastal ilmunud artiklis.

Prantsuse keele valikkursuse leiab ka meie kooli gümnaasiumiosa õppekavast, seega on 10. klassi astunud õpilastel samuti võimalus alustada prantsuse keele õpingutega.

Küsimusele, miks õppida prantsuse keelt, on meil sellised vastused:

  • prantsuse keel on rääkijate arvu poolest (üle 280 miljoni inimese) maailmas 5. kohal
  • inglise keelt oskavad heal või väga heal tasemel paljud eesti noored, prantsuse keele oskus annab arvestatava lisaeelise nii tulevaste õpingute kui töö valikul
  • põhikoolis ja gümnaasiumis sooritatava rahvusvahelise prantsuse keele eksami DELF scolaire diplom on tunnustatud kogu maailmas ning kehtib elu lõpuni
  • prantsuse keele õppimine annab uusi teadmisi ja avardab silmaringi

Pakume koolis keeleõppetuge ehk prantsuse keele tunde ka lapsevanematele.

Tere tulemast Tallinna Laagna Gümnaasiumisse!

Bienvenue au Lycée Laagna de Tallinn!