Marika Mällo
marika.mallo@laagna.edu.ee
6327461

Ruum 153
Vanemate nõustamine eelneval kokkuleppel esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.

Tegevused:

  • selgitab välja koolis õppivad ja kooli astuvad logopeedilist ning emakeele õpiabi  vajavad I – VI kl. õpilased, erandkorras ka spetsialisti abi vajavad VII – IX kl. õpilased.
  • moodustab logopeedilise õpiabi rühmad ning töötab nendega vastava erimetoodika alusel kirjutamis- ja/või lugemispuude korrigeerimise, kirjaliku ning suulise väljendusoskuse arendamise eesmärgil.
  •  tegeleb häälduspuuete kõrvaldamisega õpilastel, kelle vanemad on sellest huvitatud ja valmis oma last toetama.
  • teeb koostööd eesti keele ja klassiõpetajatega ning tugispetsialistidega, vajadusel algatab  individuaalse õppekava koostamise.
  • konsulteerib   lapsevanemaid ja  emakeele õpiabi vajavaid õpilasi, vajadusel suunab neid teiste erispetsialistide juurde.

Kasulikud lingid:

Perede ja laste nõuandekeskus

Eesti lugemisühing

Lahendus

Mukimuri

Tähekodu

Häälikust täheni

Häälime ja seame sõnu

Kõnearendus

Lugemisteksid ja kõnearendus

Häälikud

HEV