Eripedagoogi põhitegevuseks on hariduslike erivajaduste märkamine ja välja selgitamine ning erimetoodikat kasutades hariduslike erivajadustega õppijate arengu toetamine ja suunamine. Eripedagoogi tundides keskendutakse õpilaste individuaalsusele – pööratakse tähelepanu eelkõige konkreetse õpilase arendamist vajavatele valdkondadele. Tunnid toimuvad kas individuaalselt või väikestes gruppides. Tundides tegeletakse nii lugemis– kui ka kirjutamisoskuse parandamisega, sotsiaalsete oskuste arendamisega, mälu ja tähelepanu arendamisega ning palju muu olulisega. Lisaks õpilaste abistamisele konsulteerib eripedagoog vajadusel ka lapsevanemaid ning teisi pedagooge hariduslike erivajaduste, sobivate õppevahendite ja õpetamismeetodite leidmise ja muuga seoses.