1. Võimalusel palume täita avaldus arvutis
  2. Printida täidetud avaldus välja
  3. Vanemad allkirjastavad avalduse
  4. Tuua täidetud, välja prinditud ning vanemate allkirjadega avaldus kooli

Avalduste vorme saab ka kooli kantseleist.

  1. Võimalusel palume täita avaldus arvutis
  2. Vanemad allkirjastavad avalduse digitaalselt
  3. Saata täidetud ning vanemate digitaalsete allkirjadega avaldus kooli ametlikule e-posti aadressile laagna@laagna.edu.ee.

INFO DUPLIKAADI VÄLJAANDMISE KOHTA

Lõputunnistuse andmeid saavad näha ja alla laadida kõik, kes lõpetasid põhikooli või gümnaasiumi 2004. aastal või hiljem. Rohkem infot leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Lõpudokumentide kaotamise korral duplikaadi taotlemiseks on vaja tasuda riigilõiv (info aadressil https://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=3#loiv)
Avaldus ja maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta saata aadressile: kantselei@laagna.edu.ee.
Avalduses peab olema märgitud:

  • taotleja nimi;
  • isikukood;
  • selgitus, mis juhtus originaaldokumendiga.

Duplikaadi kättesaamiseks peab arvestama vähemalt nädala ajaga avalduse ja maksekorralduse saatmisest.

ROHKEM INFOT:

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpudokumendi duplikaat