Oleme Eesti „Aasta keskkonnasõbralik haridusasutus 2021“

2021. aastal anti keskkonnategude tunnustussündmusel esmakordselt välja keskkonnasõbraliku kooli ja lasteaia auhind ning nominendid valiti just keskkonnamärgist „Roheline lipp“ omavate õppeasutuste hulgast. Ettepaneku tegi Rohelise kooli programmi komisjon ning kolm kooli ja kolm lasteaia nominatsiooni valis välja Keskkonnaministeeriumi poolt kokku kutsutud komisjon.

Meid tunnustatakse kui tuntud ja toredat keskkonnasõbralikku kooli Lasnamäel. Oleme kaasa löönud paljudes ümbritsevat loodust ja elukeskkonda hoidvates tegevustes – märkame ja toetame abivajajaid, käime linnalastega erinevatel õppekäikudel looduses, osaleme koristustalgutel ja sorteerime prügi.

Saadud tunnustus innustab meie kooliperet jätkama rohelise mõtteviisi teadvustamisega ning annab teadmise, et meie ühine tegevus on tänuväärne panus tuleviku heaks.

Rohelise kooli töörühm tänab kõiki, kes on andnud omapoolse panuse selle tunnustuse saamisesse.