ERASMUS+ projekt „Forests, water and energy – our interrelated trio of sustainable living“ partnerkoolide esimene kohtumine Kirkkonummis

Oktoobri esimesel nädalal käisid Tallinna Laagna Gümnaasiumi kaheksa kaheksanda klassi õpilast ja kolm õpetajat Kirkkonummis koostöisel kohtumisel teemal “Mets ja puidutööstus”. Lisaks projekti algatajale Kirkkoharjun Koulu (kohalikule koolile) ja Laagna Gümnaasiumile hõlmab ERASMUS+ projekt ka Theodor-Heuss Realschule Solingenist (Saksamaa). Erasmus+ projekti „Metsad, vesi ja energia – jätkusuutlikuks eluks vajalik kolmik“ ajal keskendutakse rahvusvahelisele dialoogile ja erinevate riikide ja kultuuride tundmaõppimiseks. Suhtlemine omavahel toimub inglise keeles.

Esimesel päeval valmistasid õpilased metsaandidest õhtusöögi projektis osalevatele õpilastele ja õpetajatele. Teisipäeval külastasid kõik projektiosalised Nuuksio rahvusparki ja selle muuseumi. Kolmapäeva hommikul esitasid õpilased koos õpetaja Taisi Hiie-O’Connoriga kodus ettevalmistatud ettekanded “Eesti metsadest” ning „Meie kool, linn ja riik“. Pärastlõunal toimus Helsingis kesklinna tutvustav ekskursioon. Neljapäev oli õpilastele väga oluline, sest kodus ettevalmistatud ettekandeid esitati erinevatele klassidele. Sellele järgneva aja jooksul olid nad kaasatud Kirkkoharjun Koulu tundidesse. Õpetajad arutasid projektiga seotud tegevusi ja plaane. Reedel nägime Soome kooli esitlust teemal “Mets ja puidutööstus” ning paari koolitundi, pärast mida oligi juba aeg lahkuda kodusesse Eestisse.

Järgmine kohtumine saab olema juba Solingenis (Saksamaa).