Õppetöö korraldus alates 18. maist 2020

Alates 18. maist kuni õppeaasta lõpuni jätkub Tallinna Laagna Gümnaasiumis õppetöö distantsõppe vormis nagu seni.

Õpilastel, kes vajavad õppimisel lisatuge või kontakttunde, toimuvad koolimajas kohtumised tugispetsialistide ja/või õpetajatega. Sellest teavitab konkreetseid õpilasi aineõpetaja eKooli kaudu.

Kogu õppekorraldust puudutav info on kättesaadav SIIN.