Lõpuaktused

2020. aasta 9. ja 12. klasside lõpuaktused toimuvad 17. juunil kooliõues.

9. klasside lõpuaktus toimub kell 12:00
12. klassi lõpuaktus toimub kell 15:00

  • Aktusel osalevad ainult lõpetajad ning aktuse korraldamise ja esinemisega seotud inimesed. Tulenevalt tervisekaitsenõuetest pole võimalik vanemaid ja tuttavaid aktusele lubada.
  • Vanematel ja teistel huvilistel on võimalus jälgida aktust otseülekande vahendusel kooli Facebookis ja kooli kodulehel.
  • Riietus aktusel on pidulik ja riietumisel tuleb arvestada ilmastikuga. Kooliõues liikumisel võib sadada vihma (vajadusel kaasa vihmavari), võib esineda tarvidus murul kõndida (sobivad jalatsid) ning ilm võib olla jahe (kaasa soe üleriie).
  • Pildistamine (portree) toimub kohe pärast tunnistuse saamist selleks ettenähtud kohas tellitud fotograafi poolt. Üksikutest piltidest tehakse igale klassile ühine klassipilt.
  • Kooli territooriumil ning selle vahetus läheduses kogunemine pole lubatud.
  • Kooli territooriumil ja selle vahetus läheduses liikumisel tuleb õpilastel ja kooli töötajatel hoida turvalist distantsi.
  • Kui õpilasel või tema lähedasel esinevad haigusnähud, pole aktusel osalemine lubatud.
  • Aktusel mitteosalemisest peab õpilane teavitama klassijuhatajat hiljemalt 10. juuniks, haigestumisel koheselt.

Palume käesoleva õppeaasta lõpuaktuste osas mõistvat suhtumist!