Oktoobrikuu klassijuhataja

Tallinna Haridusamet on kuulutanud tänavuse õppeaasta klassijuhataja teema-aastaks. Just klassijuhataja on võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel, õpilaste arengu toetamisel ja huvide suunamisel ning iga õpilase individuaalse õpitee kujundamisel.

Tallinna Laagna Gümnaasiumi oktoobri “Kuu klassijuhataja” tiitli pälvisid Kelly Rebane ja Silme Gutman.

Kelly Rebane on 3.C klassijuhataja, kes hoolib oma klassist väga. Ta kuulab kõigi arvamust ja oskab kaasata õppetöösse ning klassi tegevustesse ka häbelikumaid õpilasi. Ta pingutab selle nimel, et klass oleks ühtne ja innustab õpilasi oma klassi eest osalema ning pingutama. Talle on oluline oma kool ja selle hea maine. Alati positiivne, naerusuine ja rahulik. Tegutseb peaaegu märkamatult, on korrektne ja täpne ning tähtaegadest kinni pidav. Nähtamatul moel saadab korda suuri asju. Kelly on kohusetundlik, töökas, positiivne ja kena õpetaja. Õpilased tunnevad tema üle suurt rõõmu. Kelly on teinud oma klassiga ära suurepärase töö. Väga aktiivne õpetaja, kes mõtleb pidevalt välja uusi lahendusi, et õpilastel oleks huvitavad ja mitmekülgsed koolitunnid.

Silme Gutman on 12. klassi klassijuhataja. Kui õpetaja Silme 1. septembril klassijuhataja tundi astus, olid piletid Estonia ooperi- ja balletiteatrisse juba ostetud. Sel viisil paneb ta noori kultuuri väärtustama ning muudab nende senist suhtumist kõrgkultuuri, sealjuures pöörab ta tähelepanu riietumisele ja käitumisele teatris. Etenduste järel toimuvad arutelud etenduses kajastatud teemade üle – nii mõtestatakse teatris nähtut ja luuakse paralleele ning seoseid maailmaga. Eesti keele ja kirjanduse õpetajana innustab ta õpilasi lugema ja olema kursis ühiskonnas aktuaalsete teemadega, laiendades ka sel moel noorte silmaringi.

Silme on oma õpilaste jaoks alati olemas, on abivalmis ja hooliv, ning on loonud klassis hea õhkkonna. Silmel on väga muhe huumorimeel, olemuselt on ta nooruslik ja lahe, kuid seejuures on ta äärmiselt autoriteetne. Õpetajat ei saa alt vedada, lubadused on täitmiseks. 

Tema õpilaste sõnul on Silme Gutman kõige lahedam, toredam ning väga ägeda iseloomuga inimene. Õpilaste hinnangul panustab klassijuhataja enda klassi õpilaste arengusse väga palju. Tihti pühendab ta oma vaba aega ka nädalavahetusel (kes teine ikka kutsuks õpilased nädalavahetusel kooli?). Hämmastav, kuidas õpetaja jõuab küll kõige ja kõigiga tegeleda. Silmet ei näe ülemäära tihti õpetajate toas, sest tema on oma õpilastega. Silme kuulab oma õpilasi ning aitab neil muresid lahendada. Õpilased ütlevad, et kui neil on mingi probleem, siis õpetaja Gutman on kohe valmis aitama. Temaga saab kõigest rääkida – õpetaja Gutman on palju rohkem kui lihtsalt klassijuhataja, ta on nagu pereliige.

Lisaks panustab Silme õpetajana kooliellu: korraldab igal õppeaastal vabariigi aastapäeva aktuse eel kõnevõistluse. Parimad kõned esitatakse aktustel. Klassijuhatajana on tal roll olnud ka selles, et tema klassi noormeestest on moodustunud üks koolibänd. Silme viis poisid pea et käekõrval bändiproovi, öeldes, et paari kuu pärast soovib ta neid laval näha ja nägigi. Ka see on panus kooliellu.

Kuu klassijuhatajate töölauda jääb kuuks ajaks ehtima rändkarikas ning isiklikult endale kingitus.