Teadlik toitumine ja aktiivne liikumine – tervisliku eluviisi komponendid

Teadusuuringud on näidanud, et lisaks õpilaste tervise parandamisele võib tervisliku toitumise ja liikumisaktiivsuse edendamine koolis parandada ka laste õpitulemusi.

24. augustil toimus Tervise Arengu Instituudis teemakohane koolitus ja I-III kooliastmele mõeldud õpetajaraamatu “Toitumine ja liikumine” tutvustus ning konkreetsete aktiivtööde läbimängimine. Põhjaliku koolituse viis läbi Marelle Grünthal Drell. Meie koolist osalesid õpetajad Kerli Kuusk ja Anne Kato.

Õpetajaraamat on väga mahukas – 300 lehekülge teoreetilist materjali, näidistundide kirjeldusi, ülesandeid, küsimustikke, teste, ristsõnu, mänge jne. Raamat on konkreetseks abivahendiks kehalise kasvatuse, käsitöö, inimeseõpetuse, loodusainete ja teiste õppeainete õpetajatele, kooli toitlustuse korraldajatele, kooliõdedele ja klassijuhatajatele.

LINK ALLA LAADIMISEKS (TOITUMISE JA LIIKUMISE ÕPETAJARAAMAT)

Toitumise-ja-liikumise-opetajaraamat