USA õpetajad meie kooli uudistamas

29. juulil külastasid põgusalt meie kooli 30 õpetajat USA erinevatest piirkondadest. Tegemist oli õpetajatele mõeldud koolitusreisiga Eesti, Soome ja Läti koolidesse, mille eest maksid nad ise.

90 minuti sisse mahtus esitlus ja vestlusring erinevate kooliastmete kaupa.

Kokkusaamise eesmärgiks oli teada saada Eesti haridussüsteemist ja muukeelsete laste toimetulekust eestikeelses koolis. Arendusjuhi ja eesti keel teise keelena õpetaja Külli Kuri esitlus andis lühiülevaate sellest läbi meie kooli vaatenurga.

Kuna külalisteks olid tegevõpetajad erinevates kooliastmetes, siis vestlusringidesse jaotumine toimus just kooliastmete kaupa, et saaks vahetada teadmisi konkreetsemalt.

Oma kogemusi ja teadmisi jagasid meie koolist 8 õpetajat: Piret Orgusaar, Lii Leitmaa, Liivia Arvisto, Maarit Iris Lootus, Liia Opmann, Toomas Mee, Regina Filippova ja Külli Kuri.