Arenguringid

Arenguringid alustavad 2022/2023 õppeaastal tööd 3. oktoobrist 2022.

Kuna taotlesime koolile Huvihariduse tegevuse toetuse projektist toetust kogupäevakooli (arenguring, huviringid) läbiviimiseks, siis avatakse tasuta arenguringi rühmad 1. klassidele ja üks rühm 2. klassidele.

Õige pea avaldame täpsema info arenguringide toimumise kohta.

Tasulisi arenguringirühmi me 2022/2023 õppeaastal ei ava.