Rohelise kooli seminaril

Koolivaheajal oli võimalus osaleda vajalikul ja huvitaval seminaril “Metsa (või pargi) vaatlemine lastega, ökoloogi prillid ees: eritähelepanu sammaldel ja samblikel”, koolitajaks oli Piret Lõhmus.

Osalejad said ülevate sammaldest ja samblikest ning määrata kaasa võetud samblaid ja samblikke. Samblikud ja samblad annavad meile väga palju teavet piirkonna ökoloogilise seisukorra kohta. Tore oli näha Sindi lasteaia looduslähedust ja õpetajate suurt pühendumist roheteemasse.

Käesoleva jutukese kirjutas Rohelise kooli töörühma juht Kaja Kalmer.