Märka ja tunnusta!

Meie kool lähtub õpilaste tunnustamisel „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 57 ja „Tallinna Laagna Gümnaasiumi kodukorras“ p 11 sätestatust.

Õpilase tunnustamise eesmärk on toetada õpilaste aktiivset eluhoiakut ja eetilisi väärtushinnanguid ning innustada õpilasi edu saavutama. Sellest õppeaastast alates tunnustame õpilasi ka aunimetustega:

  • „AASTA TEGIJA“
  • „NOOR KULTUURITEGIJA“
  • „TEGUS SPORDITEGELANE“
  • „AASTA TEGU”

Põhjendatud ettepanekuid tegema on oodatud kõik õpilased, õpetajad ja koolitöötajad ning lapse seaduslikud esindajad.

Õpilaste tunnustamise korraga saab tutvuda SIIN.

Oma ettepaneku tunnustamiseks saad esitada 2. aprillini 2018 täites vormi SIIN või kirjutada e- posti aadressile tunnustamine[ät]laagna.edu.ee