Huviring Book Club Kindle

Tallinna Laagna Gümnaasiumis on värskelt tegevust alustanud uus huviring nimega Book Club Kindle.

Huviringi sihtrühmaks on gümnaasiumi õpilased ning rühma suuruseks 15 õpilast. Huviringis osalejad saavad kokku iga kuu viimasel kolmapäeval 8. tunni ajal ja neid juhendab õpetaja Marika Sarapuu.

Huviring Book Club Kindle on ingliskeelne huviring, kus igal liikmel on e-luger Amazon Kindle Paperwhite. E-lugeri saavad õpilased enda käsutusse terveks õppeaastaks. E-lugerite ja Amazonist raamatute ostu rahastas Tallinna Haridusamet Noorsoo Huvihariduse projekti raames.

Kõik huviringi liikmed loevad kuu aja jooksul ühe ja sama ingliskeelse raamatu läbi. Iga kuu viimasel kolmapäeval saadakse 8. tunni ajal kokku ning toimub aktiivõppemeetoditel põhinev tund, kus käsitletakse loetud raamatut. Loetavad raamatud valivad ringis osalevad õpilased koos juhendajaga hääletuse teel. Samas võivad õpilased ka ise lugerisse raamatuid osta ning lisaks veel ühiselt loetavale raamatule muid raamatuid lugeda.

Ringi eesmärgiks on propageerida õpilaste hulgas huvi lugemise vastu, avardada õpilaste silmaringi, julgustada neid suhtlema ning oma seisukohti väljendama ning praktiseerida ingliskeelset suhtlemisoskust. Huviringi liikmed vahetavad infot Facebooki kinnise grupi kaudu. Samuti saavad nad jälgida kaaslaste lugemissaavutusi oma Kindlest.

Praeguseks on huviring täitunud ja loeme esimest ühist raamatut, milleks on Stephen Kingi “Mist”.

Huviringi esimene kontakttund toimub 19. detsembril kell 14:30.

Kui kellelgi on huvi samuti liituda ingliskeelse raamatuklubiga Book Club Kindle, siis ta võib ennast siiski järjekorda panna, sest kui enne ei saa, siis järgmine õppeaasta saab kindlasti liituda ja vastuvõtt toimub meetodil “Kes ees, see sees.”